Заповідник Діяльність Офіційні документи Проекти Громадянам Карти ГІС Флора Фауна Контакти Новини Благодійність Відвідування заповідника Дослідницькі інфраструктури ми у facebook t.me/zapovidnyk


Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник
Chornobyl Radiation Ecological Biosphere Reserve
ЗВІТ про стан виконання Плану заходів щодо запобігання та протидії корупції у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику за 2019 рік

орнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник  (далі – Заповідник) активно проводить роботу щодо запобігання та виявлення корупції, усунення передумов для її виникнення та всебічно підтримує реалізацію державних заходів, спрямованих на запобігання корупції, забезпечення прозорості та відкритості у державному управлінні.

 

З метою ефективної протидії проявам корупції у Заповіднику розроблено та затверджено Антикорупційну програму та План заходів запобігання та протидії корупції у Заповіднику на 2019 рік.

         Антикорупційна програма Заповідника зазнчає, що її працівники, посадові особи у своїй внутрішній діяльності, а також у правовідносинах із діловими партнерами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування керуються принципом «нульової толерантності» до будь-яких проявів корупції і вживатимуть всіх передбачених законодавством заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції і пов’язаними з нею діями.

         З метою забезпечення відкритості та прозорості на офіційному веб-сайті Заповідника створено розділ «Антикорупційна діяльність» та протягом звітного періоду забезпечувалося поповнення та оновлення матеріалів та відображалися зміни, внесені до нормативно-правових актів з антикорупційного законодавства.

На виконання вимог ст. 62 Закону України «Про запобігання корупції» текст Антикорупційної програми та організаційно-розпорядчих документів Заповідника з антикорупційних питань перебуває у постійному відкритому доступі для всіх працівників, громадськості й ділових партнерів на офіційному веб-сайті Заповідника у розділі «Антикорупційна діяльність».

З метою правильного та однакового виконання працівниками Заповідника вимог антикорупційного законодавства, уповноваженим з антикорупційної діяльності (далі – Уповноважений) здійснювалась робота з виготовлення  внутрішніх організаційно-розпорядчих документів  у Заповіднику з питань формування та реалізації антикорупційної політики. Зокрема, розроблено і затверджено наказами директора Заповідника:

 

 

 

 - порядок про запобігання та врегулювання

   конфлікту інтересів у Заповіднику;

 

 

- порядок дій працівників Заповідника у разі надходження пропозиції щодо отримання неправомірної вигоди або подарунка, що може бути неправомірною вигодою;

 

 


 

- порядок обробки повідомлень про корупцію у

  Заповіднику;

 

 

- положення про порядок проведення внутрішнього

  службового розслідування (службової перевірки у

  Заповіднику;

 

- положення про процедури захисту викривачів (осіб,

  які надають допомогу в запобіганні, виявленні та

  протидії корупції).  

 

       Упродовж березня 2019 року Уповноваженим  було вжито необхідних заходів щодо забезпечення виконання посадовими особами Заповідника, які є суб’єктами декларування, вимог антикорупційного законодавства в частині подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування за 2018 рік.

 

         З цією метою Уповноваженим  було розроблено пам’ятку декларанта, проводилася консультативно-роз’яснювальна робота з працівниками Заповідника, у результаті якої всіма працівниками Заповідника, які є суб’єктами декларування своєчасно подано  щорічні декларації за 2018 рік.    

         Також Уповноваженим вживались заходи із забезпечення виконання вимог фінансового контролю під час прийняття на роботу та звільнення працівників Заповідника, з посад які підпадають під дію Закону України «Про запобігання корупції». Проте незважаючи на своєчасне інформування про необхідність подачі декларацій двоє працівників Заповідника,  які звільнились, проігнорували вимоги статті 45 Закону, в результаті чого  уповноваженим було підготовлено та направлено відповідні повідомлення до Національного агентства з питань запобігання корупції.

 

      Одним із пріоритетних напрямів роботи Уповноваженого на шляху до виявлення та припинення порушень вимог антикорупційного законодавства є оперативне реагування на виявлені факти можливих корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень, допущених працівниками Заповідника.

 

З цією метою  у Заповіднику було створено електронне повідомлення «Повідомити про корупцію», яке розміщене на головній сторонці офіційного веб-сайту Заповідника та є інформаційним банером із формою для надання особами та працівниками Заповідника повідомлень (у т.ч., анонімних) стосовно відомих їм фактів корупційних діянь.

Станом на кінець звітного періоду повідомлень про факти корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень, вчинених працівниками Заповідника, не надходило, і як наслідок службові розслідування (перевірки) не проводились.

Особлива увага в діяльності Уповноваженого приділялась питанню запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Конфлікт інтересів за своєю суттю є суперечністю між приватними та службовими інтересами, і хоча конфлікт інтересів не слід ототожнювати з корупцією, неадекватне його врегулювання може стати джерелом корупції.

Упродовж звітного періоду фактів виявлення реального конфлікту інтересів у Заповіднику не було.

З метою забезпечення доброчесності, відкритості та прозорості під час виконання службових обов’язків працівниками Заповідника, посади яких підпадають під дію Закону України «Про запобігання корупції», Уповноваженим розроблено пам’ятки  про спеціальні обмеження, встановлені цим Законом та письмово попереджено відповідних працівників.

Уповноваженим упродовж 2019 року проводились інструктажі з дотримання вимог антикорупційного законодавства України  новопризначеним працівникам Заповідника, посади яких підпадають під дію Закону України «Про запобігання корупції», та заведено відповідний журнал інструктажів. У 2019 році проведено такий інструктаж 6 особам.

Крім того, для належного обліку, Уповноваженим було заведено журнали «Особистого прийому громадян», «Обліку повідомлень викривачів про можливі корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення», «Обліку працівників притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень».

 З метою усунення (мінімізації) корупційних ризиків під час укладення господарських договорів з діловими партнерами Заповідника Уповноваженим  запроваджено у практику включення до указаних договорів розділу «Антикорупційні застереження».

Упродовж 2019 року Уповноваженим проводився моніторинг змін, що відбувалися в антикорупційному законодавстві з метою оперативного інформування працівників Заповідника та вжиття відповідних заходів, а також здійснювався аналіз організаційно-розпорядчих документів виданих у Заповіднику, на відповідність їх вимогам діючого антикорупційного законодавства України.

Зважаючи на оновлення антикорупційної нормативної бази та динамічність її розвитку, Уповноваженим проводилась консультативно-роз’яснювальна робота серед працівників Заповідника щодо положень антикорупційного законодавства задля  його правильного розуміння і застосування.

З метою підвищення рівня правосвідомості та відповідальності працівників Заповідника у сфері запобігання та протидії корупції, формування критичного ставлення до корупційних правопорушень та зменшення ризиків їх учинення Уповноваженим було запроваджено систему навчання з антикорупційного законодавства та затверджено наказом Заповідника план-графік навчання.

Упродовж  2019 року для працівників Заповідника проведено 7 семінарів на різні теми що стосуються вимог і заборон, встановлених Законом України «Про запобігання корупції», щодо порядку дій працівників Заповідника у разі виявлення фактів корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень або ж надходження пропозицій щодо отримання неправомірної вигоди або подарунку, який може бути неправомірною вигодою, а також у разі встановлення факту потенційного або реального конфлікту інтересів у працівників Заповідника.

Крім того, протягом звітного періоду Уповноваженим, з метою оперативного реагування та у разі необхідності призначення перевірок (службових розслідувань), проводився моніторинг щодо негативних повідомлень у засобах масової інформації та Інтернет - просторі про  факти можливих корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень, вчинених працівниками Заповідника.

Станом на кінець звітного періоду таких повідомлень зафіксовано не було.

 

Особлива увага Уповноваженим  приділялась роботі щодо вжиття антикорупційних заходів у сфері публічних закупівель.

З метою реалізації положень Антикорупційної програми Заповідника Уповноваженим розроблено і затверджено наказом Заповідника порядок проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів Заповідника. Так  упродовж звітного періоду уповноваженим з антикорупційної діяльності проведено 27 перевірок ділових партнерів Заповідника.

  Слід зауважити, що  забезпечувати реалізацію заходів із запобігання корупції у сфері публічних закупівель зобов’язано всі відділи (сектори) Заповідника, які залучені до процесу закупівель.

Проте необхідно констатувати, що наразі ця робота проводиться в недостатній мірі і її посилення є одним із пріоритетних завдань на 2020 рік.

При цьому слід зазначити, що упродовж 2019 Заповідником було проведено:

- 10 допорогових закупівель на суму 323 152  грн. ( з ПДВ);

- 3 відкриті торги на суму 4 655 604 грн. (з ПДВ);

- 1 відкриті торги (з публікацією англійською мовою) на суму 14 500 774, 68 грн. ( з ПДВ).

Решта закупівель товарів та послуг, що здійснювались у Заповіднику, проводились шляхом укладення прямих договорів.

 

         Упродовж 2019 року Уповноваженим                  з метою підвищення професійної кваліфікації з питань запобігання корупції на платформі масових відкритих онлайн-курсів Prometeus успішно закінчено курси на теми: «Декларуй доброчесно», «Антикорупційні програми органів влади», «Конфлікт інтересів: треба знати! Від теорії до практики»,  «Публічні закупівлі» та «Боротьба з корупцією».

 

          Також Уповноваженим пройдено навчання в інституті підготовки керівних кадрів та підвищення кваліфікації при Національній академії внутрішніх справ України за програмою короткострокового підвищення кваліфікації державних службовців 6-9 групи оплати праці, посадових осіб органів місцевого самоврядування, посади яких віднесено до п’ятої – сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування, з питань запобігання корупції та отримано посвідчення про підвищення кваліфікації.

        Підсумовуючи звіт, слід зазначити, що упродовж 2019 року фактів вчинення працівниками Заповідника корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень зафіксовано не було, відповідно не було і випадків притягнення працівників Заповідника до дисциплінарної, адміністративної та кримінальної відповідальності. 


Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник Tel: +38 (044) 275-01-88 Електронна пошта: info@zapovidnyk.org.ua