Chornobyl Radiation and Ecological Biosphere Reserve


Revival of the pristine nature of Polissya
Chornobyl Reserve


Антикорупційна діяльність


Антикорупційна програма Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника 16.05.2019
Наказ № 88 про затвердження антикорупційної програми від


Пам’ятка про обмеження, обов’язки та відповідальність за корупційні діяння для працівників Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника 18.04.2019
Пам’ятка про обмеження, обов’язки та відповідальність за корупційні діяння для працівників Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного


Наказ про затвердження Плану заходів запобігання та протидії корупції в Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику 18.04.2019
Наказ про затвердження Плану заходів запобігання та протидії корупції в Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному


ДЕКЛАРУВАННЯ 2019 ПАМ’ЯТКА ДЕКЛАРАНТА 18.04.2019
Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику нагадує працівникам, які є суб’єктами декларування,  що відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції» посадові особи юридичних осіб публічного права зобов’язані подавати щорічні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції за 2018 рік.   Відповідно до вимог статті   Закону України «Про запобігання корупції» щорічна декларація подається у період з 00 годин 00 хвилин 01 січня до 00 годин 00 хвилин 01 квітня року, наступного за звітним роком. Така декларація охоплює звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно), що передує року, в якому подається декларація, та містить інформацію


ЗАКОН УКРАЇНИ Про засади запобігання і протидії корупції 18.04.2019
ЗАКОН УКРАЇНИ Про засади запобігання і протидії корупції ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 40, ст.404 ) Цей Закон визначає основні засади запобігання і протидії корупції в публічній і приватній сферах суспільних відносин, відшкодування завданої внаслідок вчинення корупційних правопорушень збитків, шкоди, поновлення порушених прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав чи інтересів юридичних осіб, інтересів держави. Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1. Визначення термінів 1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: безпосереднє підпорядкування – відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень, контролю за їх

Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник Tel: +38 (044) 275-01-88 Електронна пошта: info@zapovidnyk.org.ua