Заповідник Діяльність Офіційні документи Громадянам Карти Флора Фауна Контакти Новини Фото Гідрологічні об'єкти «Врятуємо рись!» Наші партнери
Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник


Відродження первозданної природи Полісся

Секретар керівника
16.04.2019

Основні посадові обов’язки:

–         Забезпечення  та  обслуговування  роботи  керівника установи.   –         Робота   з  документальною інформацією і документами, необхідними для керівництва, управління і взаємодії структурних підрозділів. –         Організація телефонних переговорів керівника,   приймає   і  передає  телефонограми,  записує  в  час відсутності керівника прийняті повідомлення  і  доводить  до  його відома їх зміст. –         Здійснення роботи щодо підготовки засідань і нарад, які   проводить   керівник, оформляє протоколи. –         Передача і   приймання   інформації   за  допомогою  приймально-передавальних пристроїв. Ведення діловодства, приймання кореспонденції, яка надходить на  ім’я  керівника,  здійснює  її  систематизацію  відповідно  до прийнятого на підприємстві порядку і  передає  після  її  розгляду керівником у підрозділи або конкретним виконавцям для використання в процесі їх роботи або підготовки відповіді.  Умови праці:

Професійні знання:

–         постанови,  розпорядження, накази; положення, інструкції  та  інші  керівні  матеріали  з  ведення  діловодства; організацію   і   зміст  роботи  керівника;  правила  користування технічними  засобами  оброблення  документів,  усної  та  писемної документної  інформації,  комп’ютерами  і  друкарськими  машинами; технологічні  процеси  оброблення  інформації;  стандарти   систем організаційно-розпорядчої   документації;   ділову  мову  і  етику службових стосунків.

Вимоги до професійної компетентності:

–         Повна   загальна   середня   освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії  безпосередньо  на виробництві і стаж роботи за професією секретар-друкарки не менше 1 року.

Особистісні якості:

Навички вирішення конфліктів.


Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник Tel: +38 (044) 275-01-88 Електронна пошта: info@zapovidnyk.org.ua