Заповідник Діяльність Офіційні документи Проекти Громадянам Пропозиції Контакти Новини ми у facebook

Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Співробітниками наукових відділів Заповідника розроблено Кадастр науково-дослідних полігонів на території зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення
23.07.2019

Як відомо, радіаційна катастрофа на Чорнобильській АЕС спричинила значні зміни у природному середовищі.

Масштаби аварії зумовили необхідність комплексних досліджень впливів радіаційного забруднення на екосистеми.

Відразу після аварії багато наукових установ розпочали дослідження, створивши у зоні відчуження мережу науково-дослідних полігонів для ведення систематичних спостережень за екосистемами в цілому, їх окремими елементами, абіотичним середовищем тощо. Дослідженнями на території сучасного заповідника займались Інститут географії НАН України, Інститут гідробіології НАН України, Інститут ядерних досліджень НАН України, Національний університет біоресурсів і природокористування, ДСП «Екоцентр» та інші.

Після створення у 2016 р. Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника на території зони відчуження з’явилась природоохоронна наукова установа, здатна поєднати всі різнопланові напрямки екологічних досліджень і розвивати напрацьовану наукову базу. Для реалізації цієї мети одним з перших завдань є створення кадастру науково-дослідних полігонів і наукових напрацювань минулих років.

Узагальнення даних щодо науково-дослідних полігонів дозволить більш ефективно планувати науково-дослідну діяльність заповідника і співпрацю з іншими науковими установами, підтримувати та відновлювати законсервовані полігони і заповнювати прогалини знань, не охоплених минулими дослідженнями.


Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник Tel: +38 (044) 275-01-88 Електронна пошта: info@zapovidnyk.org.ua