Карта-схема попереднього функціонального зонування біосферного заповідника

Київська область Чорнобильска зона відчудження

Карта забруднення території зони відчуження за 137Cs

Карта забруднення території зони відчуження 90Sr