Перше засідання НТР в Чорнобильському заповіднику

22 березня цього року у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику відбулося перше засідання Науково-технічної ради.

Під час заходу обговорювалися та доповнювалися конструктивними пропозиціями плани роботи підрозділів наукового спрямування Заповідника. Також розглядалися питання щодо підготовки до видання ІІ тому Літопису природи, створення системи стаціонарних об’єктів спостереження за навколишнім середовищем, завдання на проектування системи охорони лісів від пожеж.

Крім цього, на розгляд членів НТР був представлений проект науково-дослідного районування території Заповідника на основі ландшафтно-рослинного підходу.

Також, члени НТР заслухали доповідь про санітарний стан лісів зони відчуження та необхідність проведення санітарно-оздоровчих заходів. За результами доповіді було погоджено комплекс заходів, спрямованих на покращання стану лісових масивів та запобігання розповсюдженню хвороб та шкідників.

Ще одне важливе питання, що було розглянуто під час першого засідання НТР – створення бюро науково-технічної ради Заповідника. Створення цього дорадчого органу сприятиме більш оперативному прийняттю рішень у разі виникнення такої необхідності.
Присутні на засіданні учасники висловили надію, що створення НТР при Чорнобильському Заповіднику виведе на якісно новий рівень наукову діяльність не тільки в Заповіднику, але в цілому у зоні відчуження.