Tel: +38 (044) 275-01-88
Електронна пошта: aup@zapovidnyk.org.ua

Нормативно-правова база

ВОДНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

ВОДНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, № 24, ст.189) {Вводиться в дію Постановою ВР № 214/95-ВР від 06.06.95, ВВР, 1995, № 24, ст.190} {Із змінами,...

ЛІСОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

ЛІСОВИЙ  КОДЕКС  УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 17, ст.99) {Вводиться в дію Постановою ВР № 3853-XII від 21.01.94, ВВР, 1994, № 17, ст.100} {Із...

ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

ЗЕМЕЛЬНИЙ  КОДЕКС  УКРАЇНИ Розділ I ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА Глава 1 Основні положення Стаття 1. Земля - основне національне багатство Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. ...

Закон України Про наукову і науково-технічну діяльність

Закон України Про наукову і науково-технічну діяльність (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 3, ст.25) {Із змінами, внесеними згідно із Законами № 922-VIII від 25.12.2015, ВВР, 2016,...

Заукон України Про природно-заповідний фонд України

З А К О Н У К Р А Ї Н И Про природно-заповідний фонд України { Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 34, ст.502...