Нормативно-правова база

НАКАЗ Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію і яким надається гриф...

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З УПРАВЛІННЯ ЗОНОЮ ВІДЧУЖЕННЯ ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ РАДІАЦІЙНО - ЕКОЛОГІЧНИЙ БІОСФЕРНИЙ ЗАПОВІДНИК НАКАЗ Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію і яким надається гриф «Для...

ВОДНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

ВОДНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, № 24, ст.189) {Вводиться в дію Постановою ВР № 214/95-ВР від 06.06.95, ВВР, 1995, № 24, ст.190} {Із змінами,...

ЛІСОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

ЛІСОВИЙ  КОДЕКС  УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 17, ст.99) {Вводиться в дію Постановою ВР № 3853-XII від 21.01.94, ВВР, 1994, № 17, ст.100} {Із...

ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

ЗЕМЕЛЬНИЙ  КОДЕКС  УКРАЇНИ Розділ I ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА Глава 1 Основні положення Стаття 1. Земля - основне національне багатство Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. ...

Закон України Про наукову і науково-технічну діяльність

Закон України Про наукову і науково-технічну діяльність (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 3, ст.25) {Із змінами, внесеними згідно із Законами № 922-VIII від 25.12.2015, ВВР, 2016,...

Заукон України Про природно-заповідний фонд України

З А К О Н У К Р А Ї Н И Про природно-заповідний фонд України { Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 34, ст.502...

ЗАКОН УКРАЇНИ Про охорону навколишнього природного середовища

ЗАКОН УКРАЇНИ Про охорону навколишнього природного середовища (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, № 41, ст.546) {Вводиться в дію Постановою ВР № 1268-XII від 26.06.91, ВВР, 1991, №...

ОСНОВНІ САНІТАРНІ ПРАВИЛА забезпечення радіаційної безпеки України

              ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МОЗ України 02.02.2005  N 54 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 травня 2005 р. за N 552/10832                     ОСНОВНІ САНІТАРНІ ПРАВИЛА забезпечення радіаційної безпеки України Загальні положення 1.1. Дія  Основних санітарних...

Правила радіаційної безпеки при проведенні робіт у зоні відчуження і зоні безумовного ...

Правила радіаційної безпеки при проведенні робіт у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення   Загальні положення 1.1. Ці  Правила  визначають вимоги протирадіаційного захисту персоналу на всіх етапах здійснення ...

Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи

Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи    ( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 16, ст.198 )  { Вводиться в дію...

Положення про Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Положення про Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник 1. Загальні положення 1.1. Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник (далі - Заповідник) створено Указом Президента України від 26 квітня 2016 року N 174...

НАКАЗ 03.02.2017 N 43

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ НАКАЗ 03.02.2017 N 43 Про затвердження Положення про Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник Відповідно до статті 5 Закону України "Про природно-заповідний фонд України", статті...

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №174/2016

Про створення Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника З метою збереження в природному стані найбільш типових природних комплексів Полісся, забезпечення підтримки та підвищення бар'єрної функції Чорнобильської зони...

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №196/2018

Про додаткові заходи з відродження територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, із соціального захисту постраждалих осіб, безпечного поводження з радіоактивними відходами З метою...