Основні завдання відділу міжнародного співробітництва

Реалізація заходів двостороннього та багатостороннього співробітництва відповідно до сфери діяльності Заповідника.

Розвиток ефективних взаємовигідних партнерських зв’язків з іноземними установами, організаціями та підприємствами, що діють у сфері природно-заповідного фонду, а також підготовка двосторонніх і багатосторонніх програм співробітництва в галузі охорони навколишнього природного середовища.

Проведення на базі Заповідника міжнародних науково-практичних конференцій, симпозіумів, семінарів, виставок.

Направлення за кордон для участі у семінарах, конференціях та обміну досвідом працівників Заповідника.

Запрошення та прийом адміністрацією Заповідника висококваліфікованих зарубіжних фахівців для читання лекцій, проведення консультацій, спільних наукових досліджень, а також отримання методичної допомоги від провідних установ у сфері заповідної справи.