Основні завдання відділу науки та радіаційно-екологічного моніторингу

Організація та здійснення систематичних спостережень (моніторингу за станом та динамікою природних комплексів та об’єктів, екосистем і клімату.

Розробка наукових рекомендацій (програм, планів дій тощо) щодо збереження і відтворення рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів рослинного і тваринного світу, занесених до Червоної книги України, до регіональних перелік видів рослин і тварин, що підлягають охороні згідно з міжнародними зобов’язаннями, відновлення порушення корінних природних комплексів, гідрологічного режиму, збереження та відновлення рослинних угрупувань, що історично склалися, запобігання проникненню чужорідних видів рослин і тварин, які загрожують екосистемам, середовищам існування або видам, контролю або усунення таких чужорідних видів.