Основні завдання відділу правового забезпечення

Забезпечує неухильне дотримання працівниками Заповідника вимог законодавства під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків, подає керівникові пропозиції щодо вирішення правових питань, пов’язаних з діяльністю Заповідника.

Відділ бере участь у забезпечені захисту майнових прав і законних інтересів Заповідників в разі невиконання чи неналежного виконання договірних зобов’язань, представляє інтереси Чорнобильського заповідника в судах.

Сприяє своєчасному вжиттю заходів до усунення порушень, зазначених у судових рішеннях, відповідних документах провоохоронних і контролюючих органах.

Організовує і проводить роботу, спрямовану на підвищення рівня правових знань працівників Заповідника, роз’яснює практику застосування законодавства, надає консультації з правових питань.