Основні завдання сектору еколого-просвітницької роботи

Впровадження інноваційних концепцій в програми екологічного виховання навчальних та навчально-виховних закладів, поширення нових методик екологічного виховання, розробка рекомендацій з формування екологічної етики та естетики.

Підвищення рівня екологічної культури, екологічної інформованості населення, популяризації екологічних знань, сприяння екологічній просвіті та поліпшенню поінформованості громадськості щодо проблем навколишнього середовища та інших існуючих екологічних проблем.

Створення інформаційних центрів, екологічних шкіл, гуртків, клубів, товариств, таборів тощо.

Залучення громадян регіону, до програм, які спрямовані на захист прав на чисте та здорове навколишнє середовище.