Провідний юрисконсульт

Основні посадові обов’язки:

 • Розробка та участь у розробленні документів правового характеру.
 • Правова допомога структурним підрозділам установи.
 • Участь у розробленні і виконанні заходів для зміцнення господарського розрахунку, договірної, фінансової і трудової дисципліни, забезпечення зберігання власності, боротьби з розтратами і розкраданнями.
 • Оформлення матеріалів щодо притягнення працівників до дисциплінарної і матеріальної відповідальності.
 • Участь у роботі з укладення господарських договорів, підготовки висновків про їх юридичну обґрунтованість, у розробленні умов колективних договорів, а також розгляді питань про дебіторську і кредиторську заборгованість, тощо.

Умови праці:

 • Посадовий оклад – 3 207 грн.
 • м. Київ, смт. Іванків. Тривалість робочого часу в обліковому періоді відповідає нормам робочого часу при 40-годинному робочому тижні.
 • Офіційне працевлаштування.

Професійні знання:

 • постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються правової діяльності підприємства; чинне законодавство; цивільне, трудове, фінансове, адміністративне право; технічні засоби механізації та автоматизації довідково-інформаційної роботи з питань законодавства і нормативних актів; порядок ведення обліку і складання звітів господарсько-фінансової діяльності на підприємстві; порядок укладання та оформлення господарських договорів; основи економіки, організації праці, виробництва й управління.

Вимоги до професійної компетентності:

 • Освіта – вища освіта юридична за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст або вище.
 • Досвід роботи не менше 2 років.
 • Знання сучасних інформаційних технологій, впевнений користувач ПК.
 • Вільне володіння українською мовою.

Особистісні якості:

 • Відповідальність, неупередженість та об’єктивність, високий рівень самоорганізації.
 • Орієнтованість на якість та результат
 • Компетентність
 • Високий рівень теоретичної підготовки
 • Професіоналізм
 • Навички стратегічного планування та координування управлінської діяльності
 • Навички вирішення конфліктів.