Спеціаліст з внутрішнього аудиту

Основні посадові обов’язки:

 • Оцінка ефективності функціонування системи внутрішнього контролю, планування і виконання бюджетних програм, стану збереження активів та інформації, стану управління державним майном.
 • Оцінка правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності.
 • Планування,   організація   та   проведення  внутрішнього  аудиту, підготовка   звітів тощо.

Умови праці:

 • Посадовий оклад – 3 207 грн.
 • Облік робочого часу у приміщеннях Заповідника: у м. Київ, смт. Іванків та м. Чорнобиль. Тривалість робочого часу в обліковому періоді не перевищує норми робочого часу при 40-годинному робочому тижні.
 • Офіційне працевлаштування.

Професійні знання:

 • ч.3 ст. 26 Бюджетного Кодексу України від 07.2010, якою передбачено, що розпорядники бюджетних коштівв особі їх керівників організовують внутрішній контроль і внутрішній аудит та забезпечують їх здійснення у своїх закладах та у підвідомчих бюджетних установах
 • Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22 квітня 1993 року
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 №1001  «Деякі питання утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади»
 • Наказ Міністерства фінансів України від 04.10.2011 №1247 «Про затвердження Стандартів внутрішнього аудиту»

Вимоги до професійної компетентності:

 • Освіта – вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр за напрямом діяльності.
 • Досвід роботи на посадах фінансово-економічного напрямку не менше 2 років.
 • Знання сучасних інформаційних технологій, впевнений користувач ПК.

Особистісні якості:

 • Відповідальність, неупередженість та об’єктивність, високий рівень самоорганізації.
 • Орієнтованість на якість та результат
 • Компетентність
 • Високий рівень теоретичної підготовки
 • Професіоналізм
 • Навички стратегічного планування та координування управлінської діяльності
 • Навички вирішення конфлікті