Старший науковий співробітник (м. Чорнобиль)

Основні посадові обов’язки:

 • Проведення наукових досліджень і вирішення ускладнених наукових проблем.
 • Розробка програм і методик науково-дослідних  робіт.
 • Проведення польових досліджень, спостережень, камеральне опрацювання матеріалу.
 • Подача у встановлені строки програми, плани, кошториси, звітні матеріали щодо тем і науково-технічних заходів.
 • Виконання дорученого  йому розділу робіт  за програмою «Літопис природи», або іншої  наукової теми відповідно до його кваліфікації.
 • Підготовка рецензій, відгуків про роботу наукових, молодших наукових співробітників, а також науково-технічного персоналу.
 • Участь в обґрунтуванні заходів щодо відновлення природних екосистем у межах своєї компетенції.
 • Щорічна підготовка до друку наукових публікацій, тощо.

Умови праці:

 • Посадовий оклад – 4 546 грн.
 • м. Чорнобиль. Вахтовий метод роботи 4×3.
 • Офіційне працевлаштування.

Професійні знання:

 • Основи природоохоронного законодавства України.
 • наукові проблеми екології, природно-заповідної справи, вітчизняні та світові досягнення.
 • Основи наукової організації праці.
 • Правила безпечного проведення  робіт, гігієни праці,  правила протипожежного захисту.

Вимоги до професійної компетентності:

 • Повна вища освіта відповідного напряму підготовки. Науковий ступінь доктора наук або кандидата наук. Наявність наукових праць з відповідного напряму наукової діяльності у провідних фахових виданнях.
 • стаж роботи за професією молодший науковий співробітник з відповідного напряму наукової діяльності не менше 2,5 років або наявність патентів  (авторських свідоцтв)  на винаходи чи наукових праць
 • Знання сучасних інформаційних технологій, впевнений користувач ПК.

Особистісні якості:

 • Відповідальність, високий рівень самоорганізації.
 • Орієнтованість на якість та результат.
 • Компетентність.
 • Акуратність.
 • Професіоналізм