Заповідник Діяльність Офіційні документи Проекти Громадянам Карти ГІС Геоінформаційний портал Флора Фауна Гриби Лишайники Водні об'єкти Контакти Новини Благодійність Відвідування заповідника Дослідницькі інфраструктури Метеорологічні дані ми у facebook t.me/zapovidnyk instagram


Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник
Chornobyl Radiation and Ecological Biosphere Reserve
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №196/2018 Про додаткові заходи з відродження територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, із соціального захисту постраждалих осіб, безпечного поводження з радіоактивними відходами

З метою забезпечення радіаційного захисту та безпеки на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, для реабілітації та відродження таких територій, підтримки природоохоронної, наукової та дослідницької діяльності в зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення, поліпшення соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, постановляю:

  1. Кабінету Міністрів України:

1)  у шестимісячний строк забезпечити розроблення та внести в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроекти:

а)  про внесення змін до Закону України “Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи” щодо перегляду правового режиму зон радіоактивно забруднених територій, в тому числі доцільності дальшої дії окремих обмежень та заборон на здійснення видів діяльності у зоні відчуження, зоні безумовного (обов’язкового) відселення, зоні гарантованого добровільного відселення;

б)  про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей функціонування і розвитку територій та об’єктів природно- заповідного фонду, створених у зоні відчуження, зоні безумовного (обов’язкового) відселення, передбачивши, зокрема:

особливості природоохоронного режиму територій та об’єктів природно-заповідного фонду, створених у зоні відчуження, зоні безумовного (обов’язкового) відселення, порядку встановлення режиму охорони, відтворення та використання природних комплексів на таких територіях та функціонального зонування з визначенням видів діяльності, що можуть здійснюватися у відповідних природоохоронних зонах;

спрямування на розвиток територій та об’єктів природно-заповідного фонду, створених у зоні відчуження, зоні безумовного (обов’язкового) відселення, не менше 10 відсотків від обсягу коштів, які перераховуються відповідно до закону замовником будівництва централізованого сховища для зберігання відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій на соціально-економічний розвиток прилеглих територій, пропорційно фактично освоєним капітальним інвестиціям;

в)  про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зменшення плати за землю за земельні ділянки в зоні відчуження, зоні безумовного (обов’язкового) відселення, передані в постійне користування природоохоронним установам, визначивши її розмір – не більше 15 відсотків від розміру земельного податку, обчисленого відповідно до названого Кодексу;

2)  забезпечити поліпшення соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, зокрема:

ужити заходів щодо підвищення розміру пенсій по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, для осіб з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, і пенсій у зв’язку із втратою годувальника з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС з урахуванням збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні;

передбачати щорічне фінансування видатків на виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на рівні, необхідному для своєчасного проведення виплат та забезпечення визначених законодавством гарантій зазначеним особам;

3)  ужити заходів, спрямованих на реабілітацію та відродження територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, насамперед забезпечити:

схвалення до кінця 2018 року проекту Стратегії подолання наслідків Чорнобильської катастрофи та відродження територій, що зазнали радіоактивного забруднення;

здійснення вибіркового обстеження та моніторингу земель зон радіоактивно забруднених територій та за результатами такого обстеження опрацювати питання щодо можливості та особливостей використання окремих земельних ділянок для ведення господарської діяльності, реалізації на них пілотних проектів;

проведення щорічної дозиметричної паспортизації із зазначенням очікуваних доз опромінення населення, оновлення карт зон радіоактивного забруднення з визначенням та уточненням меж таких зон, забезпечивши належне фінансування цих заходів;

проведення наукових досліджень на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, у тому числі в рамках міжнародного науково-технічного співробітництва, створення для цього сучасної дослідницької інфраструктури, баз даних, інформаційних систем;

передбачення під час підготовки змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2018 рік” збільшення додаткової дотації з державного бюджету на забезпечення утримання соціальної інфраструктури міста Славутича;

опрацювання в установленому порядку питання щодо створення транскордонного українсько-білоруського біосферного резервата на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи;

поглиблення міжнародного співробітництва між Урядом України та Урядом Японії з питань відродження та розвитку територій, що зазнали радіоактивного забруднення, внаслідок надзвичайних ситуацій на атомних електростанціях, реалізації наукових проектів у сфері охорони навколишнього природного середовища, обміну досвідом та навчання в рамках такого співробітництва, в тому числі налагодження співпраці на рівні регіонів, які зазнали радіоактивного забруднення;

4)  забезпечити реалізацію невідкладних заходів у сфері поводження з радіоактивними відходами та щодо перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему, зокрема:

прискорити завершення будівництва та прийняття в установленому порядку в експлуатацію нового безпечного конфайнменту, сховища для зберігання відпрацьованого ядерного палива “сухого” типу на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС, першої черги комплексу виробництв “Вектор” та щорічно передбачати фінансування витрат на експлуатацію та утримання цих об’єктів;

забезпечити фінансування відповідно до обґрунтованих потреб робіт із демонтажу нестабільних конструкцій об’єкта “Укриття” та подальшого поводження з демонтованими конструкціями, супутніми матеріальними об’єктами, радіоактивне забруднення яких перевищує встановлені норми, в тому числі через реалізацію державних інвестиційних проектів;

проаналізувати стан безпеки пунктів тимчасової локалізації радіоактивних відходів, пунктів захоронення радіоактивних відходів, пунктів зберігання відходів дезактивації та пунктів спеціальної обробки транспорту, у тому числі тих, які розміщені за межами зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення, з метою мінімізації екологічної небезпеки таких пунктів та за результатами такого аналізу вжити відповідних заходів;

оцінити стан безпеки зберігання радіоактивних відходів, що знаходяться в пункті захоронення радіоактивних відходів “Підлісний”, та вирішити в установленому порядку питання щодо фінансування у 2019 році та наступних роках здійснення заходів із забезпечення безпеки дальшого поводження з такими відходами;

опрацювати питання щодо будівництва, реконструкції та ремонту під’їзних шляхів, мостів для забезпечення спорудження і функціонування централізованого сховища для зберігання відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій;

ужити заходів щодо неухильного додержання режиму радіаційної безпеки в зоні відчуження, зоні безумовного (обов’язкового) відселення, в тому числі дотримання правил радіаційної безпеки під час перебування відвідувачів у цих зонах, оновлення обладнання і приладів з проведення дозиметричного контролю;

забезпечити безперебійне енергопостачання спіціалізованим підприємствам по поводженню з радіоактивними відходами;

5)  сприяти розвитку Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника як унікального природно-заповідного об’єкта, зокрема забезпечити:

проведення до кінця 2018 року робіт з радіоекологічного моніторингу територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи та на яких створено Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник, з метою оцінки та визначення перспектив їх дальшого розвитку;

завершення робіт щодо встановлення меж та виготовлення документації із землеустрою, оформлення права постійного користування землею в межах Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника;

вивчення питання щодо вдосконалення системи управління та функціонування Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника з урахуванням особливих умов та режиму природоохоронних територій, які входять до його складу, та за результатами вжити відповідних заходів;

опрацювання в установленому порядку питання щодо створення візит-центру на території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, надання приміщень в місті Києві для розміщення окремих підрозділів спеціальної адміністрації біосферного заповідника з метою створення науково-дослідної та інформаційної платформи;

додержання режиму охорони території та об’єктів Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, у тому числі забезпечення працівників державної служби охорони Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника необхідними автомобільним та водним транспортом, спеціальними засобами зв’язку.

  1. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України  П.ПОРОШЕНКО


Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник Tel: +38 (044) 275-01-88 Електронна пошта: info@zapovidnyk.org.ua