Заповідник Діяльність Офіційні документи Громадянам Карти Флора Фауна Контакти Новини Фото відео Гідрологічні об'єкти «Врятуємо рись!» Наші партнери
Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник


Відродження первозданної природи Полісся

Флора Чорнобильського заповідника

Види природної флори заповідника, які охороняються на міжнародному рівні (Бернська конвенція (БК), Європейський червоний список (ЄЧС))

Ostericum palustre На вологих та заболочених луках, болотах, у заплавах, серед чагарників, рідко.
Tragopogon ucrainicus На річкових пісках, рідко.
Jurinea cyanoides На борових пісках та в сухих соснових лісах, рідко.

Види природної флори заповідника, які охороняються на державному рівні (Червона книга України, 2009)

Lycopodiella inundata На вологих і мокрих пісках, рідко.
Lycopodium annotinum Вологі соснові та сосново-дубові ліси зеленомохові, спорадично.
Huperzia selago Невелика замоховіла западина в масиві середньовікових лісових культур сосни, дуже рідко.
Salvinia natans На поверхні слабопроточних та стоячих водойм різного походження та живлення, звичайно.
Allium ursinum У листяних та мішаних лісах, спорадично.
Iris sibirica Сирі галявини, луки, окраїни боліт, культивується в поселеннях, спорадично.
Lilium martagon Широколистяні та мішані ліси, культивується в поселеннях, рідко.
Dactylorhiza fuchsii Вологі луки, галявини, береги меліоративних каналів, спорадично.
Dactylorhiza incarnata Заболочені луки, болота, чагарники, рідко.
Dactylorhiza maculata Вологі луки, рідко.
Epipactis helleborine Вологі мішані та листяні ліси, луки, спорадично. Звичайний в долині пра-Прип’яті (5-10 км на схід від сучасного русла).
Epipactis palustris Заболочені галявини, в поселеннях (м. Прип’ять), рідко.
Listera ovata Галявини і узлісся вологих листяних лісів, дуже рідко.
Neottia nidus-avis Мішані та листяні ліси, рідко.
Platanthera bifolia В дубових і мішаних лісах, по галявинах, вологих луках, рідко.
Platanthera chlorantha В мішаних та листяних лісах, дуже рідко.
Pulsatilla latifolia Узлісся соснових лісів, дуже рідко.
Pulsatilla nigricans У сухих і свіжих мішаних та соснових лісах, дуже рідко.
Silene lithuanica На оголених пісках по лісах і луках, вздовж доріг, в поселеннях, часто.
Trapa natans У стоячих та повільно текучих водах, часто.

Види природної флори заповідника, які охороняються на місцевому рівні (Список регіонально рідкісних, зникаючих видів рослин і грибів, які потребують охорони у Київській області), а також види, рідкісні для Українського Полісся та занесені до Червоної книги Республіки Білорусь

Lycopodium clavatum Узлісся та галявини вологих соснових та сосново-дубових лісів, березняків, по перелогах, звичайно.
Matteuccia struthiopteris Широколистяні ліси (Іллінський заказник), культивується в поселеннях, дуже рідко.

Anthericum ramosum Галявини і узлісся дубових, мішаних соснових лісів, луки, спорадично.
Iris hungarica На глинистих урвищах корінних берегів р. Прип’ять, культивується і вегетативно утримується в поселеннях, рідко.
Veratrum lobelianum На вологих луках, на галявинах, узліссях, дуже рідко.
Bromopsis benekenii У вологих широколистяних і мішаних лісах (Поліське, Товстий Ліс), дуже рідко.
Festuca valesiaca На галявинах, узліссях, по сухих заплавних луках, спорадично.
Paris quadrifolia Вологі широколистяні ліси, рідко.
Acer tataricum По дібровах, чагарниках та луках долин рр. Уж та Прип’ять, біля Зорина, культивується в поселеннях і лісопосадках, спорадично.
Peucedanum cervaria У лісах, на галявинах, узліссях, в поселеннях, спорадично.
Antennaria dioica Соснові і березові ліси, піщані пустища, техногенні порушення, часто.
Artemisia marschalliana Перелоги та луки, поселення, придорожні смуги, часто.
Centaurea sumensis Галявини, узлісся, сухі луки, культивується, спорадично.
Gnaphalium luteo-album Оголені піски берегів рік та перелогів, спорадично.
Petasites hibridus У заплавах рік, спорадично.
Pulmonaria angustifolia У соснових та мішаних лісах, серед чагарників, в поселеннях (м.Чорнобиль), рідко.
Campanula bononiensis У лісах, на галявинах, узліссях, спорадично.
Campanula persicifolia Ліси, чагарники, в поселеннях, часто.
Dianthus pseudosquarrosus В соснових лісах; спорадично.
Sempervivum ruthenicum На пісках в лісах, культивується на кладовищах, рідко.
Drosera rotundifolia По мезотрофних болотах, техногенних виїмках, рідко.
Andromeda polifolia По оліготрофних болотах Денисовицького лісництва, спорадично.
Arctostaphylos uva-ursi На піщаних пагорбах у сухих соснових лісах, дуже рідко.
Oxycoccus palustris На мезотрофних болотах, в заболочених борах, дуже рідко.
Genista germanica У соснових і мішаних лісах, серед чагарників, дуже рідко.
Corydalis cava Листяні ліси, поселення, рідко.
Gentiana pneumonanthe Узлісся, луки, чагарники, техногенні виїмки, спорадично.
Salvia pratensis По узліссях, сухих луках, чагарниках схилів корінного берега долин р. Прип’ять, рідко.
Stachys recta Узлісся березняків, осичників, чагарники, спорадично.
Nymphaea alba Мілководдя водойм, евтрофні болота, звичайно.
Nymphaea candida Мілководдя водойм, часто.
Polemonium caeruleum По вологих луках, серед чагарників, іноді культивується (м. Чорнобиль); дуже рідко.
Bistorta officinalis На болотах, луках, в чагарниках, поселеннях, часто.
Moneses uniflora По замоховілих піщаних зниженнях середньовікових соснових лісокультур, рідко.
Clematis recta У дубових лісах та чагарниках заплав р. Уж, р. Прип’ять, рідко.
Hepatica nobilis У вологих листяних та мішаних лісах, культивується (м. Чорнобиль), рідко
Thalictrum aquilegifolium.
Thalictrum minus По луках, галявинах, узліссях, серед чагарників, в поселеннях, спорадично.
Trollius europaeus На вологих і заболочених луках, серед чагарників, дуже рідко.
Potentilla alba У листяних та мішаних лісах, дуже рідко.
Digitalis grandiflora Вологі ліси, чагарники, в поселеннях культивується і як здичавілий, рідко.
Veronica incana Галявини та узлісся соснових і мішаних лісів, спорадично.
Veronica paczoskiana Галявини соснових та мішаних лісів, рідко.
Viola stagnina На вологих луках, рідко.
Viola montana У листяних лісах, серед чагарників, дуже рідко.

Автохтонні рідкісні та зникаючі види, які зустрічаються в сусідніх із заповідником регіонах з аналогічним набором екотопів; імовірно, зустрічаються і в заповіднику.


Diphasiastrum complanatum У соснових лісах, поширення недостатньо вивчене.
Anacamptis morio На заплавних луках, поширення недостатньо вивчене.
Cephalanthera longifolia Вологі широколистяні ліси у білоруській частині ЗВ, дуже рідко.
Dactylorhiza fuchsii x incarnata Гібрид двох видів пальчатокорінника, відзначений на Київському Поліссі.
Gymnadenia conopsea Луки, чагарники, галявини, узлісся біля південного кордону заповідника, дуже рідко.
Senecio erucifolius По узліссях, сухих схилах у білоруській частині ЗВ, дуже рідко.
Betula humilis На мезотрофних болотах, поширення недостатньо вивчене.
Anemone sylvestris Галявини, узлісся листяних лісів білоруської частини ЗВ, дуже рідко.
Succisella inflexa На вологих луках і болотах, дуже рідко.
Drosera intermedia На мезотрофних болотах, берег осушеного водоймища, дуже рідко.
Phyteuma spicatum На галявинах і узліссях широколистяних лісів біля південного кордону заповідника, дуже рідко.
Utricularia australis Відзначений на Київському Поліссі.
Circaea alpina Серед чагарників на глинистому схилі корінного берега долини р. Тетерів, в зеленомохових суборах у білоруській частині ЗВ, дуже рідко.
Daphne mezereum Широколистяні та сосново-дубові ліси у білоруській частині ЗВ, дуже рідко.
Urtica kioviensis Чорновільхові ліси, береги стариць; поширення недостатньо вивчене.
Viscum album austriacum Відзначений на Київському Поліссі.

Рідкісні та зникаючі види, в природному стані з території заповідника невідомі, які культивувались на присадибних ділянках, парках і лісонасадженнях, або занесені випадково, хоча деякі з них і відтворюються самостійно


Picea abies У вологих лісах (природне поширення під питанням); культивується в поселеннях і лісах (у матеріалах лісовпорядження “Чорнобильлісу” 1997 р. наводиться 155 лісокультур віком від 20 до 110 років та 31 оселище виду із рослинами природного походження, що утворилися поряд із цими лісокультурами, часто.

Juniperus communis Культивується (м.Чорнобиль), дуже рідко. Можливо, зустрічається і в природних умовах.
Galanthus nivalis Культивується і вегетативно утримується в поселеннях, дуже рідко.
Leucojum vernum Культивується в поселеннях і вегетативно утримується, дуже рідко.
Ornithogalum umbellatum Культивується і вегетативно утримується в поселеннях, спорадично.
Scilla bifolia Культивується і вегетативно утримується в поселеннях, рідко.
Scilla siberica Культивується і вегетативно утримується в поселеннях, рідко.
Muscari neglectum Культивується і вегетативно утримується в поселеннях, рідко.
Crocus heuffelianus Культивується і вегетативно утримується в поселеннях, рідко.
Acer pseudoplatanus Культивується і розселюється в поселеннях і лісах (2 оселища у лісах Паришівського лісництва на площі біля 9 га, віком біля 25 та 45 років), рідко.
Lunaria rediviva Культивується і здичавіло в поселеннях (м. Чорнобиль), рідко.
Primula veris Культивується, рідко. Можливо, зустрічається і в природних умовах.
Syringa josikaea Культивується і вегетативно утримується в поселеннях, дуже рідко.
Glaucium flavum На квітниках в м. Чорнобилі, дичавіє, дуже рідко.
Aquilegia vulgaris В листяних лісах (природне поширення під питанням), культивується та дичавіє в поселеннях, спорадично.
Isopyrum thalictroides Культивується в поселеннях, рідко.
Aruncus dioicus Культивується і вегетативно утримується в поселеннях, дуже рідко.
Cerasus fruticosa Культивується і вегетативно утримується в поселеннях, дуже рідко.
Українська назва Латинська назва ЧКУ* МСОІР**
Альдрованда пухирчаста Aldrovanda vesiculosa L. Рідкісний EN
Астрагал піщаний Astragalus arenarius L. Вразливий LC
Баранець звичайний Huperzia selago (L.) Неоцінений
Билинець комарниковий Gymnadenia conopsea (L.) R.Br. Вразливий DD
Билинець найзапашніший Gymnadenia odoratissima (L.) Rich. Вразливий LC
Білоцвіт весняний Leucojum vernum L. Неоцінений LC
Бузок угорський Syringa josikaea Jacq Вразливий DD
Булатка довголиста Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch Рідкісний
Булатка червона Cephalanthera rubra (L.) Rich. Рідкісний
Верба лапландська Salix lapponum L. Вразливий
Верба сиза Salix starkeana Willd. Вразливий
Верба чорнична Salix myrtilloides L. Вразливий
Вовче лико запашне Daphne cneorum L Вразливий
Водяні горіхи звичайні Trapa natans L. s. str. Неоцінений LC
Гніздівка лісова Neottia nidus-avis (L.) Rich. Неоцінений LC
Зелениця сплюснута Diphasiastrum complanatum (L.) Holub Рідкісний
Зелениця Цайллера Diphasiastrum zeilleri (Rouy) Holub Зникаючий
Зозулинець салеповий Anacamptis morio (L.) Вразливий
Зозулинець шоломоносний Orchis militaris L. Вразливий
Зозулині сльози яйцевидні Listera ovata (L.) R. Br. Вразливий
Зозулині черевички справжні Cypripedium calceolus L. Вразливий LC
Зозульки м’ясочервоні Dactylorhiza incamata (L.) Soo Вразливий
Зозульки плямисті Dactylorhiza maculata (L.) Soo Вразливий
Зозульки Фукса Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo Неоцінений
Ключ-трава багато роздільна Botrychium multifidum (S. G. Gmel.) Рідкісний
Ключ-трава півмісяцева Botrychium lunaria (L.) Sw. Вразливий
Короличка пізня Leucanthemella serotina (L.) Tzvelev. Зникаючий
Коручка болотяна Epipactis palustris (L.) Crantz. Вразливий LC
Коручка морозниковидна Epipactis helleborine (L.) Crantz Неоцінений LC
Коручка темно-червона Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bern.) Schult Вразливий
Косарики дахівкові (лучні) Gladiolus imbricatus L. Вразливий
Лілія лісова (кучерява) Lilium martagon L. Неоцінений
Ломикамінь болотяний Saxifraga hirculus L. Зникаючий LC
Лунарія гірська Lunaria rediviva L. Неоцінений
Любка дволиста Platanthera bifolia (L.) Rich. Неоцінений
Любка зелено квіткова Platanthera chlorantha (Cust.) Reichenb Неоцінений
Маточник вузьколистий Dracocephalum ruyschiana L. Вразливий
Мачок жовтий Glaucium flavum Crantz Вразливий
Нарциз вузьколистий Narcissus angustifolius Curt. Вразливий LC
Однобічник повзучий Goodyera repens (L.) R.Br. Вразливий
Осока дводомна Carex dioica L Вразливий
Осока затінкова Carex umbrosa Host. Неоцінений LC
Осока піхвиста Carex vaginata Tausch Зникаючий LC
Півники сибірські Iris sibirica L. Вразливий
Підсніжник звичайний Galanthus nivalis L. Неоцінений NT
Підсніжних складчастий Galanthus plicatus Bieb. Вразливий LC
Плаун колючий Lycopodium annotinum L. Вразливий
Плаунець торфовий Lycopodiella inundata (L.) Holub. Вразливий LC
Пухирник середній Utricularia intermedia Hayne Вразливий LC
Рябчик шаховий Fritillaria meleagris L. Вразливий
Рястка Буше Ornithogalum boucheanum (Kunth) Aschers. Неоцінений
Сальвінія плавуча Salvinia natans (L.) All. Неоцінений LC
Ситник бульбастий Juncus bulbosus L. Вразливий LC
Ситняг пипкуватий Eleocharis mamillata Lindb.f. Вразливий
Скочки звичайні Jovibarba sobolifera (Sims.) Opiz Рідкісний
Смілка литовська Silene lithuanica Zapal Неоцінений
Сон чорніючий Pulsatilla nigricans Störck. Неоцінений
Сон широколистий Pulsatilla latifolia Rupr. Неоцінений
Цар-зілля високе Delphinium elatum L. Рідкісний
Цибуля ведмежа (Черемша) Allium ursinum L. Неоцінений
Шафран карпатський Crocus heuffelianus Herb. Неоцінений
Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник Tel: +38 (044) 275-01-88 Електронна пошта: info@zapovidnyk.org.ua