Заповідник Діяльність Офіційні документи Проекти Громадянам Карти ГІС Геоінформаційний портал Флора Фауна Гриби Лишайники Водні об'єкти Контакти Новини Благодійність Відвідування заповідника Дослідницькі інфраструктури Метеорологічні дані ми у facebook t.me/zapovidnyk instagram


Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник
Chornobyl Radiation and Ecological Biosphere Reserve


Інформаційно-просвітницька діяльність

Презентації підрозділів

«Методична скарбничка»

КонкурсиІнформаційно-просвітницька діяльність Чорнобильського заповідника спрямована на забезпечення підтримки ідей заповідної справи широкими верствами населення, як необхідної умови виконання заповідником покладених на нього задач, прищеплення любові до природи рідного краю і до всього живого, а також до здорового способу життя.
Відділ інформаційно-просвітницької роботи є структурним підрозділом Заповідника, підзвітним, підконтрольним і підпорядкованим директору. До складу Відділу входять:

• сектор еколого-просвітницької роботи;
• сектор проектів, зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації.

Основні завдання:

- ведення екологічної освітньо-виховної роботи щодо необхідності збереження природних та історико-культурних цінностей на території Заповідника;

- інформування місцевого населення та відвідувачів про діяльність Заповідника та забезпечення доступу громадян до публічної інформації;

- формування наукових знань, поглядів і переконань, які закладають основи відповідального ставлення до навколишнього природного середовища і, зокрема, територій та об’єктів природно-заповідного фонду України;

- створення позитивного іміджу Заповідника і забезпечення підтримки природоохоронної діяльності Заповідника місцевим населенням та відвідувачами.

Функції:

- розробляє та виконує спеціалізовані екологічні освітньо-виховні програми, розраховані на різні категорії учасників;

- працює із засобами масової інформації, друкованими та електронними виданнями;

- виготовляє власні екологічні освітньо-виховні матеріали, а також їх поширює через різноманітні канали; - організовує присутність Заповідника в електронному інформаційному просторі шляхом створення та ведення веб-сайту Заповідника та його офіційних сторінок у соціальних мережах;

- створює та організовує діяльність екологічних освітньо-виховних центрів, музеїв природи, візит-центрів, постійних та мобільних виставок і стендів;

- організовує і проводить масові природоохоронні та екологічні освітньо-виховні заходи, тематичні науково-практичні заходи (конференції, форуми, семінари, навчальні тренінги, круглі столи, тематичні вечори, фестивалі, вікторини, олімпіади, екологічні ігри, конкурси, відвідування, акції тощо) за участю громадськості, учнівської та студентської молоді;

З метою вивчення інноваційних методів роботи, удосконалення професійного рівня та освітньої підготовки, поглиблення, розширення та оновлення спеціальних знань та вмінь, працівники відділу інформаційно-просвітницької роботи постійно самоудосконалюються та проходять курси підвищення кваліфікації.Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник Tel: +38 (044) 275-01-88 Електронна пошта: info@zapovidnyk.org.ua