Заповідник Діяльність Офіційні документи Проекти Громадянам Карти ГІС Геоінформаційний портал Флора Фауна Гриби Лишайники Водні об'єкти Контакти Новини Благодійність Відвідування заповідника Дослідницькі інфраструктури Метеорологічні дані ми у facebook t.me/zapovidnyk instagram


Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник
Chornobyl Radiation and Ecological Biosphere Reserve
ФОРМА
запиту на інформацію, розпорядником якої є
Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник
Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник - Розпорядник інформації

Запитувач

(прізвище, ім’я, по батькові - для фізичних осіб, найменування організації,


прізвище, ім’я, по батькові представника організації - для юридичних


осіб та об’єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,


поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)Прошу відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” надати
(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (зазначити потрібне):

на поштову адресу


на електронну адресу


факсом


телефоном


дата


Примітки:
Запит може бути поданий:
на поштові адреси: вул. Толочина, 28, смт Іванків, Іванківський район, Київська обл., 07201,

вул. Преображенська,25, м. Київ, 03110, (на конверті вказувати «Публічна інформація»);

на електронну адресу: info@zapovidnyk.org.ua

телефоном: (044) 275-01-88,

Запит на інформацію може бути подано запитувачем особисто до Заповідника, за адресою: вул. Преображенська,25, м. Київ, у робочі дні – з 9.00 до 18.00, напередодні святкових, неробочих і вихідних днів – з 9.00 до 16.45.
Форму запиту можна отримати у Заповідника за адресою: вул. Преображенська,25, м. Київ, або на офіційному веб-сайті Заповідника (https://zapovidnyk.org.ua)
Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.
У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.
У разі якщо запит стосується надання великого обсягу або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувач повідомляється у письмовій формі не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.
Інформація на запит надається безоплатно.
У разі якщо запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.
У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:


1) Заповідник не володіє і не зобов’язаний відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 8 цих приміток;

4) не дотримано вимог до складання та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме не зазначено: прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є); загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо); підпис і дату (за умови подання письмового запиту).
Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник Tel: +38 (044) 275-01-88 Електронна пошта: info@zapovidnyk.org.ua