Заповідник Діяльність Офіційні документи Проекти Громадянам Карти ГІС Геоінформаційний портал Флора Фауна Гриби Лишайники Водні об'єкти Контакти Новини Благодійність Відвідування заповідника Дослідницькі інфраструктури Метеорологічні дані ми у facebook t.me/zapovidnyk instagram


Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник
Chornobyl Radiation and Ecological Biosphere Reserve
НАКАЗ Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію і яким надається гриф «Для службового користування»

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З УПРАВЛІННЯ ЗОНОЮ ВІДЧУЖЕННЯ
ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ РАДІАЦІЙНО – ЕКОЛОГІЧНИЙ БІОСФЕРНИЙ ЗАПОВІДНИК
НАКАЗ

Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію і яким надається гриф «Для службового користування»
Відповідно до вимог частини другої статті 6 та статті 9 Закону України «Про доступ до публічної інформації» , пункту 4 Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову
інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 736,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Перелік відомостей, що становлять службову інформацію і яким надається гриф «Для службового користування» (далі – Перелік) у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику (далі – Заповідник), що додається.
2. Керівникам структурних підрозділів Заповідника забезпечити виконання вимог нормативно-правових актів щодо роботи з відомостями, що становлять службову інформацію.
3. Сектору техніко-інформаційного забезпечення оприлюднити цей наказ на офіційному веб-сайті Заповідника.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
В. о. директора
Т. В. Мельничук
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника

ПЕРЕЛІК
відомостей, що становлять службову інформацію і яким надається гриф «Для службового користування» у Чорнобильському радіаційно-екологічному
біосферному заповіднику
1. До відомостей, передбачених Переліком, які становлять службову інформацію і яким надається гриф «Для службового користування» (далі – Перелік), належить інформація, яка не становить державної таємниці та яка створена або знаходиться у володінні, користуванні, розпорядженні Чорнобильського радіаційно-екологічному біосферному заповіднику (далі – Заповідник) і поширюється відповідно до вимог Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 736.
2. Передбачені Переліком відомості забороняється розголошувати, в усній або письмовій формі передавати стороннім особам (юридичним та фізичним), публікувати у засобах масової інформації, вивозити за кордон.
З .Зміни та доповнення до Переліку вносяться наказом Заповідника згідно з висновками Комісії з питань роботи із службовою інформацією Заповідника (далі – Комісія).
4. Документам та іншим матеріальним носіям інформації, яка Заповідником віднесена до категорії службової інформації, надасться гриф обмеження.
5. Внутрівідомча службова кореспонденція: доповідні, службові записки, довідки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напрямків діяльності Заповідника або здійсненням контрольних, наглядових функцій з питань державної охорони, науково-технічної та міжнародної діяльності і передують публічному обговоренню та/або їх прийняттю. Інформація, яка може бути оприлюднена за рішенням керівництва Заповідника після прийняття остаточного рішення за фактами, яких стосується інформація, якщо це не завдасть шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідування чи запобіганню злочинам.
6. Відомості, що розкривають зміст угод, договорів, контрактів, однією із сторін яких є Заповідник, які за домовленістю сторін вважаються службовими.
2
7. Листи, довідки, висновки та інші документи, які містять відомості, що не становлять державної таємниці, але розголошення яких може завдати істотної шкоди інтересам національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку, запобіганню заворушенням чи злочинам, охороні здоров’я населення, захисту репутації або прав інших людей, запобіганню розголошенню інформації, одержаної конфіденційно.
8. Відомості, отримані в процесі контрольних заходів та за їх результатами з питань корупції, до моменту прийняття щодо них рішення.
9. Відомості, що розкривають систему охорони, пропускний та внутрішньооб’єктовий режим, технічне оснащення конкретного об’єкта, який охороняється та має важливе значення для функціонування і забезпечення життєдіяльності підприємства, інфраструктури галузі, а також таких, де здійснюється збереження зброї, накопичення значних грошових коштів та інших матеріальних цінностей.
10. Плани цивільного захисту на особливий період Заповідника, які не містять інформацію, що становить державну таємницю.
11. Відомості про дії чергових змін та посадових осіб структурних підрозділів Заповідника за встановленими нормами та схемами передачі особливо важливих телеграм з мобілізаційних питань, які не становлять державної таємниці.
12. Звіт про чисельність військовозобов’язаних, які заброньовані згідно з переліком посад і професій.
13. Відомості про кількість військовозобов’язаних у Заповіднику.
14. Відомості про наявність і технічний стан транспортних засобів, а також про громадян, які працюють в Заповіднику на таких транспортних засобах.
15. Відомості щодо планування, організації та виконання заходів з цивільного захисту на особливий період у Заповіднику.
16. Зведені відомості про кількість та результати проведених навчань та тренувань з цивільного захисту (цивільної оборони), які не підпадають під дію Зводу відомостей.
17. Зведені відомості за окремими показниками про кількість, загальну площу та місткість захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту).
18. Узагальнені відомості щодо технічного стану та готовності системи оповіщення підприємства.
з
19. Методичні рекомендації, вказівки, посібники та настанови щодо цивільного захисту, які не розкривають оціночні показники, угруповання сил, організацію приведення системи цивільного захисту в готовність до дій за призначенням в особливий період.
20. Зведені відомості про стан підготовки цивільного захисту (цивільної оборони) на рік, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.
21. Відомості щодо оформлення та надання допуску до особливих робіт.
22. Відомості про антитерористичні заходи, у тому числі на об’єктах поводження з радіоактивними відходами, які не підпадають під дію Зводу відомостей, розголошення яких може завдати шкоди їх проведенню, життю чи здоров’ю їх учасників.
23. Порядок здійснення охорони території Заповідника службою державної охорони Заповідника (далі – служба держохорони), що входить до складу служби державної охорони природно-заповідного фонду України.
24. Відомості про службу держохорони щодо:
кількості засобів індивідуального захисту і активної оборони та їх кількості, системи зв’язку;
графіки та маршрути перевірки території, що охороняється;
місць розміщення точкових оповіщувачів та датчиків системи відеоконтролю і спостереження.
25. Відомості щодо заходів технічного захисту інформації на конкретному об’єкті або в автоматизованій системі, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.
26. Звітна інформація про результати проведених робіт з технічного захисту інформації з обмеженим доступом, яка не підпадає під дію Зводу відомостей.
27. Плани об’єктів (адміністративних будинків) з нанесеними схемами мереж зв’язку, сигналізації, радіофікації, електроживлення, освітлення та комп’ютерних систем.
28. Матеріали топографічної зйомки території Заповідника на паперових і
магнітних носіях.


Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник Tel: +38 (044) 275-01-88 Електронна пошта: info@zapovidnyk.org.ua