Заповідник Діяльність Офіційні документи Проекти Громадянам Карти ГІС Геоінформаційний портал Флора Фауна Гриби Лишайники Водні об'єкти Контакти Новини Благодійність Відвідування заповідника Дослідницькі інфраструктури Метеорологічні дані ми у facebook t.me/zapovidnyk instagram


Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник
Chornobyl Radiation and Ecological Biosphere Reserve
НА ЗИМІВЛЮ ДО АФРИКИ

Африка була та лишається синонімом чогось далекого – «краю світу». Втім, ми маємо сталий зв’язок із цим континентом.
П’ятдесят видів птахів Чорнобильського радіоекологічного біосферного заповідника відлітають на зимівлю до Центральної Африки. І це не випадково. Цей регіон належить до зони теплих або безсніжних зим. Температури січня там знаходяться в межах 20-30 С, активно розвивається рослинність, комахи та безхребетні зберігають активність. Таким чином там є досить сприятливі кормові та екологічні умови для різних екологічних груп птахів Палеарктики.
Розглянемо детально тих птахів, хто вдається до африканської подорожі.
Перша група, це птахи водно-болотних угідь, які харчуються безхребетними або малими хребетними тваринами:
1. Бугайчик (Ixobrychus minutus)
2. Квак (Nycticorax nycticorax)
3. Чапля руда (Ardea purpurea)
4. Лелека білий (Ciconia ciconia)
5. Лелека чорний (Ciconia nigra)
6. Крячок чорний (Chlidonias niger)
7. Крячок білокрилий (Chlidonias leucopterus)
8. Крячок білощокий (Chlidonias hybrida)
9. Погонич звичайний (Porzana porzana)
Другу групу складають денні хижакі середніх та малих розмірів:
10. Скопа (Pandion haliaeetus)
11. Осоїд (Pernis apivorus)
12. Лунь лучний (Circus pygargus)
13. Змієїд (Circaetus gallicus)
14. Підорлик малий (Aquila pomarina)
15. Підсоколик великий (Falco subbuteo)
16. Кібчик (Falco vespertinus)
Третя група – птахи із мішаним типом харчування (комахи та рослини):
17. Деркач (Crex crex)
18. Горлиця звичайна (Streptopelia turtur)
Четверта група – комахоїдні птахи:
19. Зозуля (Cuculus canorus)
20. Дрімлюга (Caprimulgus europaeus)
21. Серпокрилець чорний (Apus apus)
22. Сиворакша (Coracias garrulus)
23. Бджолоїдка (Merops apiaster)
24. Крутиголовка (Jynx torquilla)
25. Ластівка берегова (Riparia riparia)
26. Ластівка сільська (Hirundo rustica)
27. Ластівка міська (Delichon urbica)
28. Щеврик лісовий (Anthus trivialis)
29. Плиска жовта (Motacilla flava)
30. Плиска жовтоголова (Motacilla citreola)
31. Сорокопуд терновий (Lanius collurio)
32. Сорокопуд чорнолобий (Lanius minor)
33. Вивільга (Oriolus oriolus)
34. Кобилочка солов'їна (Locustella luscinioides)
35. Кобилочка річкова (Locustella fluviatilis)
36. Очеретянка лучна (Acrocephalus schoenobaenus)
37. Очеретянка чагарникова (Acrocephalus palustris)
38. Очеретянка ставкова (Acrocephalus scirpaceus)
39. Очеретянка велика (Acrocephalus arundinaceus)
40. Берестянка звичайна (Hippolais icterina)
41. Кропив'янка рябогруда (Sylvia nisoria)
42. Кропив'янка чорноголова (Sylvia atricapilla)
43. Кропив'янка садова (Sylvia borin)
44. Кропив'янка сіра (Sylvia communis)
45. Вівчарик жовтобровий (Phylloscopus sibilatrix)
46. Мухоловка строката (Ficedula hypoleuca)
47. Мухоловка білошия (Ficedula albicollis)
48. Мухоловка мала (Ficedula parva)
49. Мухоловка сіра (Muscicapa striata)
50. Соловейко східний (Luscinia luscinia).
Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник Tel: +38 (044) 275-01-88 Електронна пошта: info@zapovidnyk.org.ua