Chornobyl Radiation and Ecological Biosphere Reserve


Revival of the pristine nature of Polissya
Chornobyl Reserve


Вакансії Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника


Спеціаліст з внутрішнього аудиту 16.04.2019
Основні посадові обов’язки: Оцінка ефективності функціонування системи внутрішнього контролю, планування і виконання бюджетних програм, стану збереження активів та інформації, стану управління державним майном. Оцінка правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності. Планування,   організація   та   проведення  внутрішнього  аудиту, підготовка   звітів тощо. Умови праці: Посадовий оклад – 3 207 грн. Облік робочого часу у приміщеннях Заповідника: у м. Київ, смт. Іванків та м. Чорнобиль. Тривалість робочого часу в обліковому періоді не перевищує норми робочого часу при 40-годинному робочому тижні. Офіційне працевлаштування. Професійні знання: ч.3 ст. 26 Бюджетного Кодексу України від 07.2010, якою передбачено, що розпорядники бюджетних коштівв особі їх керівників


Фахівець з питань запобігання та виявлення корупції 16.04.2019
Основні посадові обов’язки: Здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції у Заповіднику та його структурних підрозділах. Забезпечення надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання антикорупційного законодавства. Участь у плануванні та здійсненні Заповідником профілактичних заходів, спрямованих на запобігання корупційним проявам, тощо. Умови праці: Посадовий оклад – 2 713 грн. м. Київ. Тривалість робочого часу в обліковому періоді відповідає нормам робочого часу при 40-годинному робочому тижні. Офіційне працевлаштування. Професійні знання: Конституція України, закони України, укази Президента України, акти Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, накази Міністерства юстиції України, розпорядження Національного агентства з питань запобігання корупції. Вимоги до професійної


Провідний юрисконсульт 16.04.2019
Основні посадові обов’язки: Розробка та участь у розробленні документів правового характеру. Правова допомога структурним підрозділам установи. Участь у розробленні і виконанні заходів для зміцнення господарського розрахунку, договірної, фінансової і трудової дисципліни, забезпечення зберігання власності, боротьби з розтратами і розкраданнями. Оформлення матеріалів щодо притягнення працівників до дисциплінарної і матеріальної відповідальності. Участь у роботі з укладення господарських договорів, підготовки висновків про їх юридичну обґрунтованість, у розробленні умов колективних договорів, а також розгляді питань про дебіторську і кредиторську заборгованість, тощо. Умови праці: Посадовий оклад – 3 207 грн. м. Київ, смт. Іванків. Тривалість робочого часу в обліковому періоді відповідає нормам робочого часу при 40-годинному


Секретар керівника 16.04.2019
Основні посадові обов’язки: –         Забезпечення  та  обслуговування  роботи  керівника установи.   –         Робота   з  документальною інформацією і документами, необхідними для керівництва, управління і взаємодії структурних підрозділів. –         Організація телефонних переговорів керівника,   приймає   і  передає  телефонограми,  записує  в  час відсутності керівника прийняті повідомлення  і  доводить  до  його відома їх зміст. –         Здійснення роботи щодо підготовки засідань і нарад, які   проводить   керівник, оформляє протоколи. –         Передача і   приймання   інформації   за  допомогою  приймально-передавальних пристроїв. Ведення діловодства,


Старший науковий співробітник (м. Чорнобиль) 16.04.2019
Основні посадові обов’язки: Проведення наукових досліджень і вирішення ускладнених наукових проблем. Розробка програм і методик науково-дослідних  робіт. Проведення польових досліджень, спостережень, камеральне опрацювання матеріалу. Подача у встановлені строки програми, плани, кошториси, звітні матеріали щодо тем і науково-технічних заходів. Виконання дорученого  йому розділу робіт  за програмою «Літопис природи», або іншої  наукової теми відповідно до його кваліфікації. Підготовка рецензій, відгуків про роботу наукових, молодших наукових співробітників, а також науково-технічного персоналу. Участь в обґрунтуванні заходів щодо відновлення природних екосистем у межах своєї компетенції. Щорічна підготовка до друку наукових публікацій, тощо. Умови праці: Посадовий оклад – 4 546 грн. м. Чорнобиль. Вахтовий метод роботи


Молодший науковий співробітник (м. Чорнобиль) 16.04.2019
Основні посадові обов’язки: Проведення наукових досліджень і розробка окремих питань під керівництвом наукового працівника вищого рівня згідно з прийнятими методами. Участь у проведенні експериментів, спостережень і вимірів, складає їх опис і формулює висновки. Збір і систематизація наукової інформації для «Літопису природи». Вивчення науково-технічної інформації, вітчизняного і світового досвіду. Складання звітів, поповнення картотек, фототек тощо. Участь у втіленні в життя результатів досліджень і розробок, щорічно підготовка до друку публікації, тощо. Умови праці: Посадовий оклад – 4 000 грн. м. Чорнобиль. Вахтовий метод роботи 4×3. Офіційне працевлаштування. Професійні знання: Основи природоохоронного законодавства України, мету та завдання досліджень і розробок, які проводяться, вітчизняну і світову інформацію з даних


Зоотехнік відділу відтворення та збереження тваринного світу (м. Чорнобиль) 16.04.2019
Основні посадові обов’язки: Проведення зоотехнічної роботи, забезпечуючи найменші затрати праці і засобів. Участь у розробленні поточних і перспективних планів та завдань стосовно тваринництва і забезпечення їх здійснення. Організація раціонального використання кормів і пасовищ, кормової бази, тощо. Умови праці: Посадовий оклад – 2 713 грн. м. Чорнобиль. Вахтовий метод роботи 4×3. Офіційне працевлаштування. Професійні знання: закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади та місцевого самоврядування з питань природно-заповідної справи та агропромислового комплексу. анатомію, фізіологію і годівлю тварин. досягнення науки і передовий досвід у галузі тваринництва. Вимоги до професійної компетентності: Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки 

Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник Tel: +38 (044) 275-01-88 Електронна пошта: info@zapovidnyk.org.ua