Заповідник Діяльність Офіційні документи Проекти Громадянам Пропозиції Контакти Новини ми у facebook

Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

До уваги громадян! Всеукраїнський тиждень права-2019
06.12.2019

Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням № 568-р від 24.07.2019 року схвалив План заходів з проведення у 2019 році Всеукраїнського тижня права, який триватиме з 9 по 13 грудня 2019 року.

Всеукраїнський тиждень права відзначається в знак проголошення Генеральною Асамблеєю ООН у 1948 році Загальної декларації прав людини та проводиться щороку в тиждень, який включає 10 грудня — День прав людини.

В рамках проведення Всеукраїнського тижня права Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник нагадує одні з основних засад Загальної декларації прав людини, що визначені в статті 23, а саме:

1. Кожна людина має право на працю, на вiльний вибiр роботи, на справедливi i сприятливi умови працi та на захист вiд безробiття.

2. Кожна людина, без будь-якої дискримiнацiї, має право на рiвну оплату за рiвну працю.

3. Кожний працюючий має право на справедливу i задовiльну винагороду, яка забезпечує гiдне людини iснування, її самої та її сiм'ї, i яка в разi необхiдностi доповнюється iншими засобами соцiального забезпечення.

4. Кожна людина має право створювати професiйнi спiлки i входити до професiйних спiлок для захисту своїх iнтересiв.

Ознайомитися з повним текстом Загальної декларації прав людини можна за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015.

Провівши паралель між Загальною декларацією прав людини та Конституцією України, можна відзначити, що майже всі статті Декларації та положення, що в ній закріплені, відтворені в Основному Законі України.

 

Крім того, в рамках проведення Всеукраїнського тижня права Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник надає наступну інформацію з питань реалізації та захисту прав людини.

Для розвитку будь-якого цивілізованого суспільства велике значення має рівень захисту соціально незахищених та вразливих верств населення. Турбота держави про незахищених, малозабезпечених громадян власне і є ознакою демократії.

         В Україні прийнято та впроваджено в дію чимало законодавчих актів, що стосуються соціального захисту населення – Бюджетний кодекс України, Закон України «Про державний бюджет України» (на відповідний бюджетний рік), Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», постанова Кабінету Міністрів України від 02.12.1992 року № 674 «Про порядок віднесення деяких категорій громадян до відповідних категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», та інші.

Нижче пропонуємо ознайомитися з основними правами і пільгами для окремих категорій соціально незахищених і вразливих верст населення.

 

Cоціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Основним законодавчим актом, який регулює порядок надання пільг «чорнобильцям» є Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Перелік, підстави та обсяги надання пільг залежать від категорії, до якої належать громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (насамперед, це категорії 1, 2, 3),  зокрема:

Категорія 1 – особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу;

 Категорія 2 – учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які працювали у зоні відчуження:

– з моменту аварії до 01.07.86 р. – незалежно від кількості робочих днів;

 – з 01.07.86 р. по 31.12.86 р. – не менше 5 календарних днів (далі – к. д.);

 – у 1987 році – не менше 14 к. д., а також потерпілі від Чорнобильської катастрофи;

 – евакуйовані у 1986 році із зони відчуження (у т. ч. особи, які на момент евакуації перебували у стані внутріутробного розвитку, після досягнення ними повноліття);

 – особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення

Категорія 3 – учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які працювали:

 – у зоні відчуження з 01.07.86 р. по 31.12.86 р. – від 1 до 5 к. д.;

 – у зоні відчуження в 1987 році – від 1 до 14 к. д.;

 – у зоні відчуження в 1988–1990 роках – не менше 30 к. д.;

 – на діючих пунктах санітарної обробки населення і дезактивації техніки або їх будівництві не менше 14 к. д. у 1986 році

Серед основних пільг, які передбачені Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», слід виділити такі:

 

Пільги для малозабезпечених та багатодітних сімей

Основними нормативно-правовими актами, спрямованими на соціальний захист малозабезпечених та багатодітних сімей є закони України «Про охорону дитинства», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей», «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. № 250 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям» та інші.

Малозабезпечена сім’я — це сім’я, яка з поважних або незалежних від неї причин має середньомісячний сукупний доход, нижчий від прожиткового мінімуму для сім’ї (на сьогоднішній день – це 2700 грн). Право сім’ї на цю допомогу залежить не лише від доходів, але і від її майнового стану, зайнятості працездатних членів сім’ї та інших факторів. Допомога малозабезпеченим сім’ям призначається і виплачується у грошовій формі тим малозабезпеченим сім’ям, які постійно проживають на території України, мають середньомісячний сукупний дохід, нижчий від прожиткового мінімуму для сім’ї.

Багатодітна сім’я — сім’я, в якій подружжя (чоловік та жінка) перебуває у зареєстрованому шлюбі, разом проживає та виховує трьох і більше дітей, у тому числі кожного з подружжя, або один батько (одна мати), який (яка) проживає разом з трьома і більше дітьми та самостійно їх виховує.

Не варто забувати про те, що до складу багатодітної сім’ї включаються також діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, – до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

Законом України «Про охорону дитинства» встановлені такі пільги для багатодітних сімей:

Цим Законом також передбачено пільги дітям з багатодітних сімей, а саме:

Діти з багатодітних сімей, у складі яких є п’ятеро і більше дітей, а також особи віком від 18 до 23 років із таких сімей звільняються від плати за навчання у вищих навчальних закладах державної та комунальної форми власності усіх рівнів акредитації за умови, що певний освітньо-кваліфікаційний рівень вони здобувають вперше.

З 1 квітня 2019 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2019 р. №250 «Деякі питання надання соціальної підтримки багатодітним сім’ям», відповідно до якої Уряд виплачуватиме батькам на кожну третю і наступну дитину щомісяця 1 700 грн. Такі виплати здійснюватимуться до тих пір, поки дитині не виповниться 6 років.

 

Реалізація і захист прав учасників АТО, членів їх сімей та внутрішньо переміщених осіб та постраждалих в наслідок зазначеної операції.

 

У зв’язку з проведенням на сході України антитерористичної операції питання захисту прав учасників АТО, членів їх сімей, внутрішньо переміщених осіб та постраждалих внаслідок зазначеної операції на сьогоднішній день є одним із найважливіших напрямків діяльності держави.

 

На сьогоднішній день чинним законодавством передбачено чимало актів, які в різній мірі передбачають захист прав та інтересів, надання матеріальної допомоги, пільг та інше соціальне забезпечення учасникам АТО та членам їх сімей.

Указом Президента України від 25.08.15 № 501/2015 затверджено  Національну стратегію у сфері прав людини, прийняття якої зумовлено необхідністю вдосконалення діяльності держави щодо утвердження та забезпечення прав і свобод людини, створення дієвого механізму захисту в Україні прав і свобод людини, вирішення системних проблем у зазначеній сфері.

Стратегія зосереджена на вирішенні основних системних проблем у сфері захисту прав і свобод людини та нових викликах суспільства, але не вичерпує повністю проблематику у зазначеній сфері. Удосконалення системи захисту прав і свобод людини здійснюватиметься з урахуванням як вітчизняного досвіду, так і напрацьованих та апробованих міжнародною спільнотою засад і принципів. У цьому зв'язку буде взято до уваги та активно використовуватиметься досвід Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, правозахисних організацій України, Організації Об'єднаних Націй, Ради Європи, Організації з безпеки і співробітництва в Європі, інших міжнародних організацій, а також практика Європейського суду з прав людини.

Також основним нормативно-правовим актом який регулює дане питання, є Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», відповідно до якого учасників АТО було прирівняно до учасників бойових дій.

Пільги учасникам бойових дій та особам, прирівняних до них, встановлені ст.12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту від 22.10.1993 року.

Порядок надання статусу учасника бойових дій особам, які брали участь у проведенні антитерористичної операції, визначається постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року №413 «Про затвердження Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення».

Відповідно до Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації, переліків таких засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 05 квітня 2012 року №321, позачергово забезпечуються технічними та іншими засобами реабілітації незалежно від встановлення їм інвалідності – постраждалі внаслідок антитерористичної операції, інваліди за зареєстрованим місцем проживання.

Питання соціального захисту учасників антитерористичної операції, учасників Революції Гідності, членів сімей Героїв Небесної Сотні та загиблих учасників антитерористичної операції регулюються також Указом Президента України "Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції" від 18 березня 2015 року № 150/2015, Кодексом законів про працю України, законами України "Про встановлення державної допомоги постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей", "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист", "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", "Про реабілітацію інвалідів в Україні", "Про відпустки" та іншими нормативними актами.

 

Законом України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» встановлюються гарантії дотримання прав, свобод та законних інтересів внутрішньо переміщених осіб. Цей закон був визнаний міжнародними організаціями та українськими правозахисниками як прогресивний і такий, що відповідає міжнародним стандартам у сфері захисту прав внутрішньо переміщених осіб.

Відповідно до ст. 1 зазначеного Закону, внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, який постійно проживає в Україні, якого змусили або який самостійно покинув своє місце проживання  у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, масових порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру. Факт внутрішнього переміщення підтверджується довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Для здійснення захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб органами державної влади було прийнято низку нормативно-правових актів, які в певній мірі забезпечують соціальні, трудові, інформаційні, культурні та інші права внутрішньо переміщених осіб, основними з яких є:

 - Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» № 1706-VII від 20.10.2014р.;

 - Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення гарантій дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від 24 грудня 2015 р.;

 - постанова Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505 «Про надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг»;

 - постанова Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб»;

 - постанова Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 535 «Про затвердження Порядку використання коштів, що надійшли від фізичних та юридичних осіб для надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам та внутрішньо переміщеним особам»;

- постанова Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2014 р. № 637 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам».

 - постанова Кабінету Міністрів України від 08 червня 2016 р. №365 «Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам».

Також, чинним законодавством України внутрішньо переміщеним особам надано можливість отримання різних видів соціальних допомог, пенсій та інших соціальних виплат за місцем фактичного проживання.


Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник Tel: +38 (044) 275-01-88 Електронна пошта: info@zapovidnyk.org.ua