Заповідник Діяльність Офіційні документи Проекти Громадянам Карти ГІС Флора Фауна Гриби Лишайники Контакти Новини Благодійність Відвідування заповідника Дослідницькі інфраструктури ми у facebook t.me/zapovidnyk instagram


Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник
Chornobyl Radiation Ecological Biosphere Reserve
Міжнародні угоди, договори та меморандуми Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника

Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник унікальна природоохоронна, науково-дослідна установа міжнародного значення, що створена з метою збереження в природному стані найбільш типових природних комплексів біосфери, здійснення фонового екологічного моніторингу, вивчення навколишнього природного середовища, його змін під дією антропогенних факторів. Фактично 227 тисяч га відкриті для досліджень та вивчення. Підписання угод, меморандумів та договорів про співпрацю дозволить всебічно ознайомитися з питаннями радіаційного впливу та його наслідків як для природи, так і людини.

Вчені та науковці Інституту зоології ім. Шмальгаузена НАН України та Київського зоологічного парку загальнодержавного значення вже провели ряд досліджень, адже між цими установами та Заповідником підписаний договір про  вивчення флори та фауни Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника із залученням провідних наукових установ та організацій.

Передбачається налагодження співпраці в галузі досліджень біологічного різноманіття та екології фауністичних комплексів, проведення спільних досліджень, обмін досвідом між науковцями тощо.

В рамках міжнародних і національних цілей охорони природи, а також з метою створення додаткових можливостей збереження природних комплексів для теперішніх та майбутніх поколінь території унікального регіону, яким є Полісся, укладено угоду про співпрацю між Чорнобильським радіаційно-екологічним біосферним заповідником та Поліським державним радіаційно-екологічним заповідником (Республіка Білорусь). Головними цілями співпраці між двома установами природно-заповідного фонду є покращення стану збереження в природному стані найбільш типових природних комплексів регіону, проведення спільних наукових досліджень та біологічного моніторингу, проведення спільного радіаційно-екологічного моніторингу флори та фауни, захист лісів від пожеж, шкідників та хвороб тощо. Варто зазначити, що на території Білорусії заповідник був створений ще у 1988 році.

Укладено відповідний Меморандум між Заповідником та Програмою ООН для забезпечення сприяння у реалізації проекту «Збереження, посилення та управління запасами вуглецю та біорізноманіттям у Чорнобильській зоні відчуження». Відповідно до технічного завдання проекту, Сторони домовились досягти результатів щодо створення та функціонування науково-дослідного та природоохоронного центру, спільного проведення досліджень та надання комплексної оцінки поточного стану і тенденцій природних екосистем, оцінки статусу і потенціалу зони відчуження з точки зору надання екосистемних послуг, розроблення та опублікування висновків та практичних рекомендацій щодо реабілітації біотопів, управління запасами вуглецю і збереження біорізноманіття, що отримані в результаті наукових досліджень, поширення отриманих результатів на національному та міжнародному рівні.

Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник відкритий до наукових досліджень та продовжує налагоджувати зв’язки як з міжнародними  так і національними науково-дослідними установами.


Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник Tel: +38 (044) 275-01-88 Електронна пошта: info@zapovidnyk.org.ua