Заповідник Діяльність Офіційні документи Проекти Громадянам Карти ГІС Геоінформаційний портал Флора Фауна Гриби Лишайники Водні об'єкти Контакти Новини Благодійність Відвідування заповідника Дослідницькі інфраструктури Метеорологічні дані ми у facebook t.me/zapovidnyk instagram


Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник
Chornobyl Radiation and Ecological Biosphere Reserve

напрями діяльності

Дослідження в рамках літопису природи
Розділ Літопису «Абіотичне середовище»
1. Вивчення клімату території Заповідника.
2. Вивчення гідрологічного режиму акваторій Заповідника.

Розділ літопису «Рослинний світ»
3. Інвентаризація видового списку судинних рослин.
Регулярні польові обстеження на всій території заповідника. Орієнтовний результат - сто геоботанічних описів.
4. Виявлення інвазійних видів та видів-трансформерів, уточнення їх поширення.
Польові обстеження території. Створення бази даних та ГІС з місцезнаходжень виявлених видів.
5. Ведення гербарію судинних рослин (200 екземплярів) та мохів і лишайників (до 100 екземплярів).
Звіт про використання ліміту.

Розділ Літопису «Збереження рідкісних видів флори».
6. Картування місцезнаходжень видів рослин, які знаходяться під охороною на міжнародному, державному та місцевому рівнях. Оцінка їх популяцій.
Польові обстеження території. Створення бази даних та ГІС з місцезнаходжень виявлених видів.

Розділ Літопису «Тваринний світ»
7. Інвентаризація видового списку тваринного світу.
Польові обстеження території. Створення бази даних та ГІС з місцезнаходжень виявлених видів.
8. Дослідження чисельності, популяційних характеристик, просторового розподілу копитних.
9. Чисельність, популяційні характеристики, просторовий розподіл біляводних тварин (бобер та видра).

Розділ Літопису «Збереження рідкісних видів фауни»
10. Картування місцезнаходжень видів тварин, які знаходяться під охороною на міжнародному, державному та місцевому рівнях. Оцінка їх популяцій.

Розділ Літопису «Антропогенне середовище»
11. Збір та обробка даних щодо лісових пожеж.
12. Збір та обробка даних щодо лісогосподарської діяльності.
13. Збір та обробка даних щодо інших антропогенних впливів.

Дослідження поза програмою Літопису природи

Вивчення змін клімату
1. Виявлення наслідків змін клімату для природних комплексів Заповідника. Предметні дослідження лісового покриву, гідрологічного режиму, розповсюдження рослин-едифікаторів.

Природоохоронні
2. Роботи із включення водно-болотних угідь заповідника (частина р. Прип’ять із заплавою) до Рамсарської конвенції. Дослідження території та акваторії, виявлення її ключових ознак як водно-болотних угідь, підготовка матеріалів для подання території на включення до списку Рамсарської конвенції та подання матеріалів

Лісові
3. Дослідження постпірогенного відновлення ландшафтів згарищ.
4. Продовження робіт з виявлення пралісів, квазіпралісів і природних лісів.

Радіобіологічні
5. Тестування модельних видів рослин для виявлення впливу іонізуючого випромінювання.
6. Дослідження мишоподібних гризунів на модельних ділянках.

Паразитологічні
7. Паразитологічні дослідження, що включатимуть збір біологічного матеріалу.

Гідрологічні
8. Збір, опрацювання, аналіз та актуалізація багаторічних гідрологічних характеристик річки Прип'ять та малих річок Заповідника. Ботанічні
9. Здійснення комплексу науково-господарських робіт з підтримання та розширення експериментальної ділянки по вирощуванню рідкісних видів рослин в с. Паришів.

Міжнародні проєкти
1. Співпраця за проєктом SATREPS.
Передбачає польові та лабораторні радіаційно-екологічні дослідження польових гризунів, надання звіту за результатами.
2. Співпраця за проєктом iCLEAR
Передбачає участь в робочих зустрічах, опрацювання проведених робіт та висновків до них з метою висловлення зауважень та пропозицій Заповідника. Розробка проєктів для співпраці.
3. Співпраця з GEF UNEP, розробка проєкту організації території Передбачає польові та камеральні роботи з підготовки матеріалів до проєкту організації території Заповідника.
4. Інші потенційні проєкти.

ДОСЛІДЖЕННЯ В РАМКАХ SATREPS 2020-10-16 10:37:38
Перший етап українсько-японського проєкту SATREPS добігає кінця. Співробітники Заповідника разом із науковцями Інституту ядерних досліджень НАН України провели дослідження мишоподібних гризунів на осушених ділянках акваторії з метою виявлення біологічних ефектів впливу радіоактивного забруднення. Водойма-охолоджувач ЧАЕС – штучна водойма, що обслуговувала атомну станцію. Вона була створена на місці заплави р. Прип'ять і має велику площу – 22 кв. км. Процес виведення її з експлуатації почався в 2014-му. Він полягав у зупинці насосної станції, яка підтримувала рівень води на 5 метрів вищим, аніж у р. Прип'ять.
Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник Tel: +38 (044) 275-01-88 Електронна пошта: info@zapovidnyk.org.ua