Головна Діяльність Офіційні документи Проекти Громадянам Контакти Новини Благодійність


Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Я маю право!

В рамках реалізації правопросвітницького проєкту «Я маю право!» Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник надає наступну інформацію з питань реалізації та захисту прав людини.

Для розвитку будь-якого цивілізованого суспільства велике значення має рівень захисту соціально незахищених та вразливих верств населення. Турбота держави про незахищених, малозабезпечених громадян власне і є ознакою демократії.

         В Україні прийнято та впроваджено в дію чимало законодавчих актів, що стосуються соціального захисту населення – Бюджетний кодекс України, Закон України «Про державний бюджет України» (на відповідний бюджетний рік), Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», постанова Кабінету Міністрів України від 02.12.1992 року № 674 «Про порядок віднесення деяких категорій громадян до відповідних категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», та інші.

Нижче пропонуємо ознайомитися з основними правами і пільгами для окремих категорій соціально незахищених і вразливих верст населення.

Що треба знати про електронні лікарняні. 2021-07-01 11:12:21
З 1 червня в Україні почалося поетапне впровадження електронних "лікарняних", які стануть обов'язковими вже з 1 вересня. Це означає, що з червня по серпень включно медичні установи зможуть формувати як електронні "лікарняні", так і видавати паперові листки непрацездатності. А ось з 1 вересня медичні висновки стануть виключно цифровими. Основні нововведення: ✏️Пацієнтам більше не доведеться нести на роботу паперовий листок непрацездатності, щоб зафіксувати факт тимчасової непрацездатності, а роботодавці бачитимуть необхідну інформацію про е-лікарняні в особистому електронному кабінеті страхувальника (роботодавця) на вебпорталі Електронних послуг Пенсійного фонду України (https://portal.pfu.gov.ua/).
Що робити, якщо вас затопили сусіди 2021-06-23 14:58:46
Якщо Вашу квартиру затопили сусіди зверху важливе значення має належне фіксування факту такого залиття та певні дії с Вашої сторони. Правилами утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 р. № 76 (пункт 2.3.6), передбачено, що у разі залиття, аварії квартир складається відповідний акт, форма якого передбачена додатком №4 (зразок за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0927-05#o1217). Вказаний акт складається комісією балансоутримувача багатоквартирного будинку, в якому знаходиться квартира, яку було залито.
Майнові та немайнові авторські права 2021-06-16 14:15:14
  ✅Автор - фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір. Відповідно до статті 7 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (далі – Закон) суб’єктами авторського права є автори творів, зазначених у ч.1 ст.8 цього Закону, їх спадкоємці та особи, яким автори чи їх спадкоємці передали свої авторські майнові права.   ✅Об’єктами авторського права (ч. ст.
Охорона авторського права на фотографії у мережі Інтернет 2021-06-09 16:26:38
Відповідно до ст. 2 Бернської конвенції «Про охорону літературних і художніх творів» та ст.8 Закону України «Про авторське право і суміжні права» фотографічні твори, у тому числі твори, виконані способами, подібними до фотографії, охороняються як об'єкти авторського права у галузі науки, літератури і мистецтва.   ❗️ Для будь-якого використання фото (за винятком окремих випадків вільного використання творів) потрібно отримати згоду власника авторських прав з одночасною виплатою йому авторської винагороди. Але навіть якщо таке використання підпадає під випадки вільного, закон зобов'язує вказувати ім'я автора й джерело такого запозичення.
У яких випадках потрібна згода особи, яку фотографують 2021-06-02 15:12:11
Знімання людей для подальшого оприлюднення фото-, відеоматеріалу регламентовано статтею 307 Цивільного кодексу України, але це право не є абсолютним і може бути обмежене.   Так, фізична особа може бути знята на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку лише за її згодою (крім деяких виключень), оскільки процес відповідної зйомки може певним чином суттєво порушувати особисті немайнові права фізичної особи.   Якщо зйомки проводяться відкрито на вулиці, на зборах, конференціях, мітингах та інших заходах публічного характеру, припускається, що особа надала згоду на знімання її на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку.
СОЦВИПЛАТИ НА ДІТЕЙ 2020-12-21 21:52:39
✅ ДЕКРЕТНІ ВИПЛАТИ.   Декретні виплати призначаються на весь період декрету.   За допомогою необхідно звернутись не пізніше 6 місяців від закінчення декрету.   Триває відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами 126 днів: з них 70 календарних днів до пологів та 56 після.   Якщо жінка вагітна не однією дитиною, тоді тривалість післяпологової відпустки збільшується до 70 днів. Таким чином «декретні» нараховуватимуть за 140 календарних днів.   Жінки, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, можуть розраховувати на оплату 180 днів декретної відпустки.   Призначають допомогу за листком непрацездатності.
ПРАВО НА ЗМІНУ ІМЕНІ 2020-12-21 21:48:56
Право на ім’я є невід’ємним та невідчужуваним, належить до особистих немайнових прав, виступає засобом індивідуалізації людини в суспільстві. Ім’я фізичної особи, яка є громадянином України, складається із прізвища, власного імені та по батькові, якщо інше не випливає із закону або звичаю національної меншини, до якої вона належить (ст. 28 Цивільного кодексу України (ЦК).   З ЯКОГО ВІКУ МОЖЛИВО ЗМІНИТИ ІМ’Я? Фізична особа, яка досягла 16-ти років, має право на власний розсуд змінити своє прізвище та (або) власне ім’я (ст.295 ЦК).
ПОЗБАВЛЕННЯ БАТЬКІВСЬКИХ ПРАВ 2020-12-21 21:48:13
Відповідно до статті 121 Сімейного кодексу України права і обов’язки матері, батька і дитини ґрунтуються на походженні дитини від них, засвідченому в установленому законом порядку. Саме на батьків покладається відповідальність за виховання дітей, захист їх прав та інтересів, турботу про здоров’я, фізичний, психічний, духовний і моральний розвиток дитини.   ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ, ЗОКРЕМА Ч. 1 СТ. 164 СК, ВСТАНОВЛЕНО ВИЧЕРПНИЙ ПЕРЕЛІК ПІДСТАВ ДЛЯ ПОЗБАВЛЕННЯ МАТЕРІ АБО БАТЬКА ДИТИНИ БАТЬКІВСЬКИХ ПРАВ.
ЯК ПЕРЕВІРИТИ ПРАВИЛЬНІСТЬ ЗАПОВНЕННЯ ЛИСТКА НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ? 2020-12-21 21:45:28
Лицьовий бік має заповнити лікуючий лікар або молодший медичний працівник з медичною освітою розбірливим почерком, без помарок, синім, фіолетовим або чорним чорнилом (Інструкція про порядок заповнення листка непрацездатності, затверджена наказом МОЗ Мінпраці, ФСС з ТВП, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань від 03.11.2004 № 532/274/136-ос/1406; далі — Інструкція).    Необхідно звернути увагу на такі особливості заповнення лицьового боку листка непрацездатності, виданого працівнику:   ✅ має бути підкреслено слово «первинний» або «продовження».
ЯК МОЖНА ДІЛИТИ ОСНОВНУ ЩОРІЧНУ ВІДПУСТКУ? 2020-12-21 21:44:54
Відповідно до ЗУ "Про відпустки" щорічну відпустку на прохання працівника може бути поділено на частини будь-якої тривалості. Але є умова: основна безперервна частина повинна становити не менше 14 календарних днів. Отже, що випливає із цієї норми. Роботодавець не повинен обов'язково ділити відпустку працівнику, і працівник може піти у відпустку повної тривалості. Але на прохання працівника відпустка може бути поділена, головна умова лише у одній неподільній частині.   Щодо того як саме щорічна основна відпустка може бути поділена, то норми законодавства не зобов'язують поділяти відпустку саме на 14 днів, головне щоб не менше. Неподільна частина відпустки може бути і більшою.
ЧИ МОЖНА "ПІДПРАЦЬОВУВАТИ" БЕЗРОБІТНОМУ? 2020-12-21 21:44:04
Буває так, що особі, яка перебуває на обліку у Центрі зайнятості як безробітна, видається можливість трохи підзаробити. Гроші ж зайвими не бувають. А от чи можна так робити? Або прийдеться припиняти реєстрацію безробітного?   Відповідно до ЗУ "Про зайнятість населення" зайнятість - це не заборонена законодавством діяльність осіб, пов'язана із задоволенням їх особистих та суспільних потреб з метою одержання доходу (заробітної плати) у грошовій або іншій формі, а також діяльність членів однієї сім'ї, які здійснюють господарську діяльність або працюють у суб'єктів господарювання, заснованих на їх власності, у тому числі безоплатно.
ЧИ МОЖНА ЗВІЛЬНИТИ ПРАЦІВНИКА, ЯКИЙ ДОВГО ХВОРІЄ? 2020-12-21 21:43:23
Відповідно до ст. 40 КЗпП не допускається звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу в період його тимчасової непрацездатності (крім звільнення за появу на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння), а також у період перебування працівника у відпустці. Це правило не поширюється на випадок повної ліквідації підприємства, установи, організації. Тобто, законодавством не допускається можливість припинення трудових відносин з ініціативи роботодавця в період хвороби працівника.   Звичайно, завжди можна знайти компроміс, і домовитись про звільнення. У такому разі можливе звільнення за угодою сторін, що передбачено ст. 36 Кодексу.
У ЯКИХ ВИПАДКАХ ЛІКАРНЯНИЙ ПОВЕРТАЄТЬСЯ 2020-12-21 21:41:45
Комісія із соціального страхування (далі – Комісія) має право повернути листок непрацездатності (далі – лікарняний) на доопрацювання у заклади охорони здоров’я, якщо той був виданий із порушеннями діючих інструкцій.
РОБОТА ЗА СУМІСНИЦТВОМ І СУМІЩЕННЯМ ПРОФЕСІЙ: В ЧОМУ РІЗНИЦЯ? 2020-12-21 21:41:17
КЦС ВС у постанові від 26.08.2020 року у справі № 127/26237/17 чітко розмежував поняття роботи за сумісництвом та суміщенням професій (посад).   Суміщення професій (посад) - це виконання працівником на тому ж підприємстві поряд із основною роботою, встановленою його трудовим договором, додаткової роботи за іншою професією (посадою).
ПОСМІХНІТЬСЯ, ВАС ЗНІМАЮТЬ! АБО ЧИ Є ЦЕ ЗАКОННО, КОЛИ РОБОТОДАВЕЦЬ ВСТАНОВЛЮЄ КАМЕРИ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ПРАЦІВНИКАМИ? 2020-12-21 21:40:40
Відповідно до положень Конституції України, ніхто не може зазнавати втручання в його особисте й сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України; не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Аналогічна норма викладена і в ЗУ «Про захист персональних даних».   Рішенням Конституційного суду України від 20.01.2012 р.
ПОНОВЛЕННЯ НА РОБОТІ НЕЗАКОННО ЗВІЛЬНЕНОГО ПРАЦІВНИКА ЗА РІШЕННЯМ СУДУ 2020-12-21 21:37:07
Статтею 43 Конституції України передбачено гарантоване право громадянам на захист від незаконного звільнення. Поновлення на роботі відбувається, зокрема, за рішенням суду, якщо працівника звільнено незаконно.   Так, відповідно до ст. 235 КЗпП рішення про поновлення на роботі незаконно звільненого або переведеного на іншу роботу працівника підлягає негайному виконанню. Тобто, роботодавець повинен виконувати рішення суду негайно, відразу після його оголошення, незалежно від того згоден він або ні та чи буде його далі оскаржувати.   Рішення суду про поновлення на роботі вважатиметься виконаним з моменту видання роботодавцем відповідного наказу та внесенням запису до трудової книжки.
ПЕРЕВЕДЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ НА НЕПОВНИЙ РОБОЧИЙ ДЕНЬ? 2020-12-21 21:36:12
Переведення працівників на роботу в умовах неповного робочого дня або тижня проводиться за згодою працівника і оформляється наказом по підприємству.    У разі незгоди працівника таке переведення повинно проводитись із дотриманням вимог частини 3 статті 32 Кодексу законів про працю України, а саме: «Про зміну істотних умов праці - систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та інших - працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці».
ЗВІЛЬНЕННЯ ЗА ВЛАСНИМ БАЖАННЯМ 2020-12-21 21:34:55
Відповідно до вимог ст. 38 Кодексу законів про працю України працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, письмово попередивши про це власника або уповноважений ним орган за два тижні.
ВТРАТИЛИ ТРУДОВУ КНИЖКУ? ЧИ ПРИЙМУТЬ НА НОВОМУ МІСЦІ РОБОТИ БЕЗ НЕЇ»? 2020-12-21 21:34:31
Згідно зі ст. 48 Кодексу законів про працю (далі - КЗпП) визначено, що трудова книжка є основним документом про трудову діяльність працівника.   Трудові книжки ведуть на всіх працюючих на підприємстві, в установі, організації або у фізичної особи понад п’ять днів. Трудові книжки ведуть також на позаштатних працівників за умови, що вони підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів, які проходять стажування на підприємстві, в установі, організації.   Працівники, які стають на роботу вперше, трудова книжка оформляється не пізніше п’яти днів після прийняття на роботу.
ВІДСТОРОНЕННЯ ПРАЦІВНИКА ВІД РОБОТИ 2020-12-21 21:33:29
Відповідно до ст. 46 КЗпП України відсторонення працівників від роботи власником або уповноваженим ним органом допускається у разі: - появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння; - відмови або ухилення від обов'язкових медичних оглядів, навчання, інструктажу і перевірки знань з охорони праці та протипожежної охорони; - в інших випадках, передбачених законодавством.   Слід розуміти, що відсторонення від роботи це не припинення трудових відносин працівника з роботодавцем, це тимчасовий не допуск працівника до виконання своїх трудових обов’язків.
В ЯКОМУ ВИПАДКУ ПОДАРУНКИ ПІДЛЯГАЮТЬ ОПОДАТКУВАННЮ? 2020-12-21 21:32:30
Наближається пора свят, і деякі компанії готують своїм працівникам новорічні подарунки. Що потрібно знати про оподаткування таких дарунків.   Офіс великих платників податків ДПС нагадує, що доходи у вигляді дарунка, нараховані (виплачені, надані) платнику податку (фізичній особі) юридичною особою або самозайнятою особою, оподатковуються податком на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) на загальних підставах, передбачених розд. IV Податкового кодексу України (далі – ПКУ) для оподаткування додаткового блага (п.174.6 ПКУ).

CОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ.
ПІЛЬГИ ДЛЯ МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИХ ТА БАГАТОДІТНИХ СІМЕЙ
РЕАЛІЗАЦІЯ І ЗАХИСТ ПРАВ УЧАСНИКІВ АТО, ЧЛЕНІВ ЇХ СІМЕЙ ТА ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ ТА ПОСТРАЖДАЛИХ В НАСЛІДОК ЗАЗНАЧЕНОЇ ОПЕРАЦІЇ.
Я МАЮ ПРАВО ВІЛЬНОГО ДОСТУПУ ДО ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
ПРАВО НА СУБСИДІЮ
ПРАВА СПОЖИВАЧА
МЕДИЧНА РЕФОРМА
ПРАВА ЗАХИСНИКІВ (УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ)
ПРАВО НА ОСВІТУ
ПОДАТКОВА ЗНИЖКА НА ІПОТЕКУ
ВИПЛАТИ НА ДИТИНУ В 2020 РОЦІ
ПРАВО НА ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕДУРИ УСИНОВЛЕННЯ
ЛІКАРНЯНИЙ ПІД ЧАС ВІДПУСТКИ
ОТРИМАТИ БЕЗОПЛАТНО ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ У ВЛАСНІСТЬ НЕПОВНОЛІТНЬОЇ ДИТИНИ
БАЖАЄТЕ БЕЗОПЛАТНО ОТРИМАТИ ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ У ВЛАСНІСТЬ ТА НЕ ЗНАЄТЕ З ЧОГО ПОЧАТИ?
ПРАВО НА АЛІМЕНТИ
АЛІМЕНТИ НА ДИТИНУ 2020
СТЯГНЕННЯ АЛІМЕНТІВ. АЛГОРИТМ ДІЙ.
АЛІМЕНТИ НА УТРИМАННЯ БАТЬКІВ
СТЯГНЕННЯ АЛІМЕНТІВ З ОСОБИ, ЯКА ПРОЖИВАЄ ЗА КОРДОНОМЗворотній зв`язок. задати питання

Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник Tel: +38 (044) 275-01-88 Електронна пошта: info@zapovidnyk.org.ua