Заповідник Діяльність Офіційні документи Проекти Громадянам Карти ГІС Геоінформаційний портал Флора Фауна Гриби Лишайники Водні об'єкти Контакти Новини Благодійність Відвідування заповідника Дослідницькі інфраструктури Метеорологічні дані ми у facebook t.me/zapovidnyk instagram


Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник
Chornobyl Radiation and Ecological Biosphere Reserve

Гриби Чорнобильського заповідника

Відділ

Клас

Порядок

Родина

Рід

Вид

Аскомікотові гриби (Ascomycota)

Еуроціоміцети (Euromycetes)

Елафоміцетальні (Elaphomycetales)

Елафоміцетові (Elaphomycetaceae)

Елафоміцес (Elaphomyces)

Трюфель оленячий (Елафоміцес зернистий, Елафоміцес червоно-бурий) – Elaphomyces granulatus

 

 

 

 

 

Трюфель оленячий вугільний (Елафоміцес вугільний) – Elaphomyces anthracinus

 

Дотідеоміцети (Dothideomycetes)

Плеоспоральні (Pleosporales)

Меланомові (Melanommataceae)

Меланома (Melanomma)

Меланома порошиста – Melanomma pulvis-pyrius

 

 

Пателаріальні (Patellariales)

Пателарієві (Patellariaceae)

Пателарія (Patellaria)

Пателарія чорна – Patellaria atrata

 

Орбіліоміцети (Orbiliomycetes)

Орбіліальні (Orbiliales)

Орбілієві (Orbiliaceae)

Орбілія (Orbilia)

Орбілія ніжна – Orbilia delicatula

 

 

 

 

 

Орбілія яскраво-червона – Orbilia coccinella

 

Леканороміцети (Lecanoromycetes)

Трапеліальні (Trapeliales)

Трапелієві (Trapeliaceae)

Сарея (Sarea)

Сарея смолиста – Sarea resinae

 

Леоціоміцети (Leotiomycetes)

Ритисмальні (Rhytismatales)

Ритисмові (Rhytismataceae)

Ритізма (Rhytisma)

Ритізма кленова – Rhytisma acerinum

 

 

 

 

Кокоміцес (Coccomyces)

Кокоміцес роздутий – Coccomyces tumidus

 

 

 

 

 

Кокоміцес уінчаний – Coccomyces coronatus

 

 

 

 

Колпома (Colpoma)

Колпома дубова – Colpoma quercinum

 

 

 

 

Прополіс (Propolis)

Вид Прополіс борошнистий (Прополіс буковий) – Propolis farinose

 

 

 

 

Терія (Therrya)

Терія соснова – Therrya pini

 

 

 

 

Триблідіопсис (Tryblidiopsis)

Триблідіопсис сосновий – Tryblidiopsis pinastri

 

 

Ерізифальні (Erysiphales)

Ерізифові (Erysiphaceae)

Ерізифе (Erysiphe)

Борошниста роса дуба – Erysiphe alphitoides

 

 

Гелоціальні (Helotiales)

Склеротинієві (Sclerotiniaceae)

Склеротинія (Sclerotinia)

Склеротинія конюшинова – Sclerotinia trifoliorum

 

 

 

 

 

Склеротинія скоероцієва – Sclerotinia sclerotiorum

 

 

 

 

Думонтія (Dumontinia)

Думонтія бульбиста – Dumontinia tuberosa

 

 

 

 

Склеренцелія (Sclerencoelia)

Склеренцелія пучкова – Sclerencoelia fascicularis

 

 

 

 

Циборія (Ciboria)

Циборія Бача – Ciboria batschiana

 

 

 

 

 

Циборія березова – Ciboria betulae

 

 

 

 

 

Циборія ліщинова – Ciboria coryli

 

 

 

 

 

Циборія сережчаста (Циборія вільхова) – Ciboria amentacea

 

 

 

Гелоцієві (Helotiaceae)

Каліціна (Calycina)

Каліціна шишкова – Calycina conorum

 

 

 

 

Мітрула (Mitrula)

Мітрула болотяна – Mitrula paludosa

 

 

 

 

Монілінія (Monilinia)

Монілінія пухка – Monilinia laxa

 

 

 

 

 

Монілінія фруктова – Monilinia fructigena

 

 

 

 

 

Монілінія журавлинова – Monilinia oxycocci

 

 

 

 

Ценангій (Cenangium)

Ценангій іржавий (Ценангій ялиновий) – Cenangium ferruginosum

 

 

 

 

 

Ценангій хвоєлюбивий – Cenangium acuum

 

 

 

 

Круменулопсис (Crumenulopsis)

Круменулопсис сосновий – Crumenulopsis pinicola

 

 

 

 

Ціатикула (Cyathicula)

Ціатикула келиховидна – Cyathicula cyathoidea

 

 

 

 

 

Ціатикула корончаста – Cyathicula coronate

 

 

 

 

Хейдерія (Heyderia)

Хейдерія ялинова – Heyderia abietis

 

 

 

Хлороциборієві (Chlorociboriaceae)

Хлороциборія (Chlorociboria)

Хлороциборія синьо-зелена (Хлороспленій синьо-зелений) – Chlorociboria aeruginosa

 

 

 

Гіалосцифові (Hyaloscyphaceae)

Лахнелула (Lachnellula)

Лахнелула золотиста – Lachnellula chrysophthalma

 

 

 

 

 

Лахнелула порошиста – Lachnellula pulverulenta

 

 

 

 

Лахнум (Lachnum)

Лахнум коровий – Lachnum corticale

 

 

 

 

 

Лахнум чистий – Lachnum virgineum

 

 

 

Леоцієві (Leotiaceae)

Леоція (Leotia)

Леоція слизька (Леоція желатинозна) – Leotia lubrica

 

 

 

Рутстремієві (Rutstroemiaceae)

Рутстремія (Rutstroemia)

Рутстремія тверда (Рутстремія дубова) – Rutstroemia firma

 

 

 

 

 

Рутстремія охряно-жовта – Rutstroemia bolaris

 

 

 

Кудонієві (Cudoniaceae)

Кудонія (Cudonia)

Кудонія закручена – Cudonia circinans

 

 

 

Дерматеєві (Dermateaceae)

Калорія (Calloria)

Калорія непомітна – Calloria neglecta

 

 

 

 

Катинела (Catinella)

Катинела оливкова – Catinella olivacea

 

 

 

 

Молізія (Mollisia)

Молізія деревна – Mollisia ligni

 

 

 

 

 

Молізія розова – Mollisia rosae

 

 

 

 

 

Молізія сіра (Молізія попелясто-сіра) – Mollisia cinerea

 

 

 

 

Пецикула (Pezicula)

Пецикула золотиста – Pezicula ocellata

 

 

 

 

 

Пецикула коричнева (Пецикула дубова, Дерматея коричнева) – Pezicula cinnamomea

 

 

 

 

Піренопециця (Pyrenopeziza)

Піренопециця березова – Pyrenopeziza betulina

 

 

 

 

 

Піренопециця ожинова – Pyrenopeziza rubi

 

 

 

 

 

Піренопециця переконлива – Pyrenopeziza benesuada

 

 

 

 

 

Піренопециця траурна (Піренопециця почорніла, Молізія почорніла) – Pyrenopeziza atrata

 

 

 

Рутстремієві (Rutstroemiaceae)

Ланція (Lanzia)

Ланція жовто-оливкова (Рутстремія жовто-оливкова) – Lanzia luteovirescens

 

Геоглосоміцети (Geoglossomycetes)

Геоглосальні (Geoglossales)

Геоглосові (Geoglossaceae)

Тріхоглос (Trichoglossum)

Тріхоглос жорстковолосистий – Trichoglossum hirsutum

 

Пецицоміцети (Pezizomycetes)

Пецицальні (Pezizales)

Зморшкові (Morchellaceae)

Зморшок (Morchella)

Зморшок їстівний (Ковпачок, Куцюрупок) – Morchella esculenta

 

 

 

 

 

Зморшок конічний – Morchella esculenta var. Conica

 

 

 

 

Верпа (Verpa)

Шапочка зморшкова (Зморшок ніжний, Верпа зморшкова, Ковпачок) – Verpa bohemika

 

 

 

Гельвелові (Helvellaceae)

Гельвела (Helvella)

Гельвела чорна (Лопатевик чорний) – Helvella atra

 

 

 

 

 

Гельвела білувато-чорна (Гельвела соснова, Лопатевик білувато-чорний) – Helvella leucomelanea

 

 

 

 

 

Гельвела пецицовидна (Лопатевик пецицовидний) – Helvella pezizoides

 

 

 

 

Паксина (Paxina)

Паксина Келе – Paxina queletii

 

 

 

Аскоболові (Ascobolaceae)

Текотус (Thecotheus)

Текотус Холмскйолда – Thecotheus holmskioldii

 

 

 

Дисцинові (Discinaceae)

Строчок (Gyromitra)

Строчок звичайний – Gyromitra esculenta

 

 

 

 

 

Строчок білувато-жовтий (Дисцина білувато-жовта, Дисцина охряна) – Gyromitra leucoxantha

 

 

 

 

 

Строчок гігантський (Строчок великий) – Gyromitra gigas

 

 

 

 

 

Строчок осінній – Gyromitra infula

 

 

 

 

 

Строчок сумнівний – Gyromitra ambigua

 

 

 

Трюфелеві (Tuberaceae)

Трюфель (Tuber)

Трюфель літній (Трюфель їстівний, Трюфель чорний) – Tuber aestivum

 

 

 

 

Хойроміцес (Choiromyces)

Трюфель білий (Хойроміцес жилкуватий) – Choiromyces meandriformis

 

 

 

Пецицеві (Pezizaceae)

Пециця (Peziza)

Пециця коричнева (Пециця каштаново-коричнева) – Peziza badia

 

 

 

 

 

Пециця мінлива (Пециця настінна, Пециця виїмчаста) – Peziza varia

 

 

 

 

 

Пециця розширена – Peziza ampliata

 

 

 

 

 

Пециця пухирчаста – Peziza vesiculosa

 

 

 

 

 

Пециця сплюснута – Peziza depressa

 

 

 

 

 

Пециця темно-бура – Peziza brunneoatra

 

 

 

 

 

Пециця фіолетова – Peziza violacea

 

 

 

 

Саркосфера (Sarcosphaera)

Саркосфера вінечна (Саркосфера корончаста) – Sarcosphaera coronaria

 

 

 

 

Йодофанус (Iodophanus)

Йодофанус м’ясо-червоний (Аскофанус м’ясо-червоний) – Iodophanus carneus

 

 

 

 

Калосцифа (Caloscypha)

Калосцифа блискуча – Caloscypha  fulgens

 

 

 

 

Пахієлла (Pacchiella)

Пахієлла фіолетово-чорна – Pacchyella violaceonigra

 

 

 

Різінові (Rhizinaceae)

Різіна (Rhizina)

Різіна хвиляста – Rhizina undulata

 

 

 

Саркосцифові (Sarcoscyphaceae)

Мікростома (Microstoma)

Мікростома витягнута (Саркосцифа витягнута) – Microstoma protractum

 

 

 

 

Пітія (Pythya)

Пітія кипарисова – Pithya cupressina

 

 

 

Піронемові (Pyronemataceae)

Піронема (Pyronema)

Піронема пупковидна – Pyronema omphalodes

 

 

 

 

Скутелінія (Scutellinia)

Скутелінія затінена – Scutellinia minutella

 

 

 

 

 

Скутелінія шершава – Scutellinia hirta

 

 

 

 

 

Скутелінія щетиниста – Scutellinia setosa

 

 

 

 

 

Скутелінія щитковидна – Scutellinia scutellate

 

 

 

 

Совербіелла (Sowrbyella)

Совербіелла рейнська (Алеврія рейнська) – Sowerbyella rhenana

 

 

 

 

Октоспора (Octospora)

Октоспора білувата – Octospora leucoloma

 

 

 

 

Отідея (Otidea)

Отідея грандіс – Otidea grandis

 

 

 

 

 

Отідея осляча (Ослячі вушка) – Otidea onotica

 

 

 

 

 

Отідея ракушкоподібна – Otidea cochleate

 

 

 

 

Сепултаріелла (Sepultariella)

Сепултаріелла падуйська – Sepultariella patavina

 

 

 

 

Тарзетта (Tarzetta)

Тарзетта бочковидна – Tarzetta cupularis

 

 

 

 

 

Тарзетта чашовидна (Геопіксис чашовидний, Пустуларія чашовидна) – Tarzetta catinus

 

 

 

 

Тріхофеопсис (Trichophaeopsis)

Тріхофеопсис виделчасто-волосистий – Trichophaeopsis bicuspis

 

 

 

 

Тріхофея (Trichophaea)

Тріхофея синювата – Trichophaea livida

 

 

 

 

 

Тріхофея скупчена – Trichophaea gregaria

 

 

 

 

Хейліменія (Cheilymenia)

Хейліменія зерниста (Копробія зерниста) – Cheilymenia granulate

 

 

 

 

 

Хейліменія телеболовидна – Cheilymenia theleboloides

 

 

 

Саркосомові (Sarcosomataceae)

Саркосома (Sarcosoma)

Саркосома куляста – Sarcosoma globosum

 

 

 

 

Плектанія (Plectania)

Плектанія темна – Plectania melaena

 

 

 

 

Псевдоплектанія (Pseudoplectania)

Псевдоплектанія чорнувата – Pseudoplectania nigrella

 

 

 

 

Урнула (Urnula)

Урнула бокаловидна – Urnula crateriuum

 

Сордаріоміцети (Sordariomycetes)

Гіпокреальні (Hypocreales)

Гіпокреєві (Hypocreaceae)

Спорофагоміцес (Sporophagomyces)

Спорофагоміцес золотистостомовий – Sporophagomyces chrysostomus

 

 

 

 

Тріходерма (Trichoderma)

Тріходерма лмонно-жовта (Гіпокрея лимонно-жовта) – Trichoderma citrinum

 

 

 

 

 

Тріходерма подушковидна (Гіпокрея подушковидна) – Trichoderma pulvinatum

 

 

 

Клавіціпітаєві (Clavicipitaceae)

Кордіцепс (Cordyceps)

Кордіцепс військовий – Cordiceps militaris

 

 

 

Нектрієві (Nectriaceae)

Нектрія (Nectria)

Нектрія кіноварно-червона – Nectria cinnabarina

 

 

 

 

 

Нектрія пеціца – Nectria peziza

 

 

 

 

Неонектрія (Neonectria)

Неонектрія яскраво-червона (Нектрія яскраво-червона) – Neonectria coccinea

 

 

 

 

Тиронектрія (Thyronectria)

Тиронектрія берлінська – Thyronectria berolinensis

 

 

 

Офіокордіцепсові (Ophiocordycipitaceae)

Толіпокладіум (Tolypocladium)

Кордіцепс головчастий – Tolypocladium capitatum

 

 

 

 

 

Кордіцепс офіоглосовидний – Tolypocladium ophioglossoides

 

 

Ксиларіальні (Xylariales)

Ксиларієві (Xylariaceae)

Джекрожерселла (Jackrogersella)

Джекрожерселла багатолика (Гіпоксилон багатоликий) – Jackrogersella multiformis

 

 

 

Діатріпеєві (Diatrypaceae)

Діатріпе (Diatrype)

Діатріпе дисковидний – Diatrype disciformis

 

 

 

 

 

Діатріпе крапчастий – Diatrype stigma

 

 

 

 

Діатріпелла (Diatrypella)

Діатріпелла бородавчаста – verrucaeformis

 

 

 

 

 

Діатріпелла дубова – Diatrypella quercina

 

 

 

 

 

Діатріпелла сприятлива – Diatrypella favacea

Базидіомікотові (Basidiomycota)

Агарикоміцети (Agaricomycetes)

Агарикальні (Agaricales)

Больбітієві (Bolbitiaceae)

Коноцибе (Conocybe)

Коноцибе біла (Коноцибе молочна, Коноцибе молочно-біла, Ковпачок білий) – Conocybe albipes

 

 

 

 

 

Коноцибе гноєлюбива – Conocybe coprophila

 

 

 

 

 

Коноцибе коричнева – Conocybe brunnea

 

 

 

 

 

Коноцибе ніжна – Conocybe tenera

 

 

 

 

 

Коноцибе одягнена – Conocybe vestita

 

 

 

Нієві (Niaceae)

Мерисмоде (Merismodes)

Мерисмоде аномальна (Цифелопсис аномальний) – Merismodes anomala

 

 

 

 

 

Мерисмоде нечітка (Цифелопсис нечіткий) – Merismodes confusa

 

 

 

Леофілові (Lyophyllaceae)

Оссикауліс (Ossicaulis)

Оссикауліс надеревний (Глива борошниста) – Ossicaulis lignatilis

 

 

 

Гнойовикові (Coprinaceae)

Гнойовик (Coprinus)

Гнойовик білий (Гнойовик чубатий) – Coprinus comatus

 

 

 

Птерулові (Pterulaceae)

Птерула (Pterula)

Птерула розгалужена (Птерула шиловидна) – Pterula multifida

 

 

 

 

Радуломіцес (Radulomyces)

Радуломіцес злитий – Radulomyces confuens

 

 

 

 

 

Радуломіцес зубчастий – Radulomeces molaris

 

 

 

Міценові (Mycenaceae)

Ксеромфаліна (Xeromphalina)

Ксеромфаліна стеблевидна (Ксеромфаліна справжня) – Xeromphalina caulicinalis

 

 

 

 

Міцена (Mycena)

Міцена згладжена – Mycena laevigata

 

 

 

 

 

Міцена зеленооперезана – Mycena viridimarginata

 

 

 

 

 

Міцена ковпаковидна (Міцена дзвониковидна, Міцена сіро-рожева) – Mycena galericulata

 

 

 

 

 

Міцена конічна – Mycena metata

 

 

 

 

 

Міцена ліловоколірна (Міцена багряноколірна, Міцена зубчаста) – Mycena pelianthina

 

 

 

 

 

Міцена слизиста (Міцена слизька) – Mycena epipterygia

 

 

 

 

 

Міцена Cміта – Mycena smithiana

 

 

 

 

 

Міцена смугастонога (Міцена штрихувата) – Mycena polygramma

 

 

 

 

 

Міцена чиста – Mycena pura

 

 

 

 

Панел (Panellus)

Панел пізній (Глива осіння, Глива пізня, Глива вільхова) – Panellus serotinus

 

 

 

 

 

Панел терпкий (Панел гіркий, Панел сяючий) – Panellus stipticus

 

 

 

Тифулові (Typhulaceae)

Макротифула (Macrotyphula)

Рогатик дудчастий (Макротифула дудчаста, Тифула дудчаста, Клаваріадельфус дудчастий) – Macrotyphula fistulosa

 

 

 

 

 

Рогатик комишовий (Макротифула комишова, Макротифула ситникова) – Macrotyphula juncea

 

 

 

 

Тифула (Typhula)

Тифула корененосна – Typhula phacorrhiza

 

 

 

 

 

Тифула мінлива – Typhula variabilis

 

 

 

 

 

Тифула склероцієвидна – Typhula sclerotioides

 

 

 

Ципеллові (Cypellaceae)

Хондростереум (Chondrostereum)

Хондростереум пурпуровий – Chondrostereum purpureum

 

 

 

Плютеєві (Pluteaceae)

Плютей (Pluteus)

Плютей бархатистоногий (Плютей плоский) – Pluteus hiatulus

 

 

 

 

 

Плютей білий – Pluteus pellitus

 

 

 

 

 

Плютей бульбовий (Плютей напівбульбастий, Плютей булавоногий) – Pluteus semibulbosus

 

 

 

 

 

Плютей вербовий – Pluteus salicinus

 

 

 

 

 

Плютей дрібношапковий (Плютей брудноногий) – Pluteus podospileus

 

 

 

 

 

Плютей зморшкувато-оранжевий – Pluteus aurantiorugosus

 

 

 

 

 

Плютей лускатий (Плютей ворсистий) – Pluteus ephebeus

 

 

 

 

 

Плютей оленячий (Плютей бурий, Оленячий гриб) – Pluteus cervinus

 

 

 

 

 

Плютей синій – Pluteus cyanopus

 

 

 

 

 

Плютей чорнооперезаний (Плютей чорнокраїй) – Pluteus atromarginatus

 

 

 

 

 

Плютей шорсткуватий – Pluteus hispidulus

 

 

 

Псатиреллові (Psathyrellaceae)

Гнойовик (Coprinopsis)

Гнойовик загострений – Coprinopsis acuminata

 

 

 

 

 

Гнойовик звичайний (Гнойовик сірий) – Coprinopsis cinerea

 

 

 

 

 

Гнойовик пухнастий – Coprinopsis lagopus

 

 

 

 

Гнойовичок (Coprinellus)

Гнойовичок домашній – Coprinellus domesticus

 

 

 

 

 

Гнойовичок кутастоспоровий – Coprinellus angulatus

 

 

 

 

 

Гнойовичок лісовий – Coprinellus silvaticus

 

 

 

 

 

Гнойовичок мерехтливий – Coprinellus micaceus

 

 

 

 

 

Гнойовичок розсіяний – Coprinellus disseminates

 

 

 

 

Панеоліна (Panaeolina)

Панеоліна сінокосна (Панеолус сінокосний, Гнойовик осінній) – Panaeolina foenisecii

 

 

 

 

Панеолус (Panaeolus)

Панеолус лосиний – Panaeolus alcis

 

 

 

 

 

Панеолус метеликовий (Панеолус дзвониковидний, Панеолус сфінктерний, Дзвониковидний засранець) – Panaeolus papilionaceus

 

 

 

 

 

Панеолус напівяйцевидний – Panaeolus semiovatus

 

 

 

 

Псатирелла (Psathyrella)

Псатирелла зморшкувата – Psathyrella corrugis

 

 

 

 

 

Псатирелла конусовидна – Psathyrella conopilus

 

 

 

 

Гомофрон (Homophron)

Псатирелла каштанова – Homophron spadiceum

 

 

Аурикулальні (Auriculariales)

Аурикуларієві (Auriculariaceae)

Аурикулярія (Auricularia)

Аурикулярія вухоподібна (Іудине вухо) – Auricularia auricula-judae

 

 

 

 

 

Аурикуларія звивиста – Auricularia mesenterica

 

 

 

Ексідієві (Exidiaceae)

Ексидія (Exidia)

Ексідія виїмчаста – Exidia repanda

 

 

 

 

 

Ексідія залозиста – Exidia glandulosa

 

 

 

 

 

Ексідія Тюре – Exidia thuretiana

 

 

 

 

 

Ексідія чорніюча – nigricans

 

 

 

 

Псевдоїжовик (Pseudohydnum)

Псевдоїжовик драглистий – Pseudohydnum gelatinosum

 

 

Тречіспоральні (Trechisporales)

Гіднодонцієві (Hydnodontaceae)

Тречіспора (Trechispora)

Тречіспора білосніжно-біла – Trechispora nivea

 

 

 

 

 

Тречіспора м’яка – Trechispora mollusca

 

 

Гомфальні (Gomphales)

Гомфові (Gomphaceae)

Лентарія (Lentaria)

Лентарія проста – Lentaria byssiseda

 

 

 

 

Рамарія (Ramaria)

Рамарія звичайна (Рамарія Інвала, Рогатик Інвала) – Ramaria eumorpha

 

 

 

 

 

Рамарія жовта (Рогатик жовтий, Корал жовтий) – Ramaria flava

 

 

 

 

 

Рамарія гроновидна (Рогатик гроновидний) – Ramaria botrytis

 

 

 

 

 

Рамарія красива (Корал красивий, Рогатик красивий, Рамарія прекрасна) – Ramaria formosa

 

 

 

 

 

Рамарія пряма (Рамарія жорстка, Рогатик прямий) – Ramaria stricta

 

 

 

 

Клаваріадельфус (Clavariadelphus)

Рогатик товкачиковий (Рогатик пестиковий, Рогатик булавовидний, Клаваріадельфус товкачиковий) – Clavariadelphus pistillaris

 

 

 

 

 

Рогатик язичковий (Клаваріадельфус язичковий) – Clavariadelphus ligula

 

 

Кортіціальні (Corticiales)

Кортіцієві (Corticiaceae)

Кортіцій (Corticium)

Кортіцій рожевий – Corticium roseum

 

 

 

Фізілакрієві (Physilacriaceae)

Ксерула (Xerula)

Ксерула довгонога (Удемансієлла довгонога) – Xerula pudens

 

 

 

 

Арміларія (Armillaria)

Опеньок звичайний (Опеньок осінній) – Armillaria mellea

 

 

 

 

 

Опеньок зсихаючий – Armillaria tabescens

 

 

 

 

Стробілюрус (Strobilurus)

Стробілюрус черенковий (Стробілюрус гіркий) – Strobilurus tenacellus

 

 

 

 

Фламмуліна (Flammulina)

Опеньок зимовий (Фламмуліна бархатистоніжкова) – Flammulina velutipes

 

 

 

 

Родот (Rhodotus)

Родот пальчастий – Rhodotus palmatus

 

 

 

 

Циліндробазидій (Cylindrobasidium)

Циліндробазидій гладенький (Циліндробазидій розгорнутий) – Cylindrobasidium evolvens

 

 

Афілофорові (Aphillophorales)

Телефорові (Thelephoraceae)

Телефора (Thelephora)

Телефора пальчаста – Thelephora palmata

 

 

 

 

 

Телефора наземна – Thelephora terrestris

 

 

 

 

 

Телефора квітковоголовчаста – Thelephora anthocephala

 

 

 

 

Одонція (Odontia)

Одонція волокниста (Томентелліна волокниста) – Odontia fibrosa

 

 

 

 

Томентелла (Tomentella)

Томентелла голуба – Tomentella coerulea

 

 

 

 

 

Томентелла гранатова – Tomentella punicea

 

 

 

 

 

Томентелла іржаво-бура (Томентелла іржаво-коричнева, Томентелла бура) – Tomentella fusca

 

 

 

 

 

Томентелла попелясто-сіра – Tomentella cinerascens

 

 

 

Ганодермові (Ganodermaceae)

Ганодерма (Ganoderma)

Трутовик плоский (Ганодерма плоска) – Ganoderma applanatum

 

 

Руссуальні (Russulales)

Амілостереумові (Amylostereaceae)

Артоміцес (Aromyces)

Артоміцес коробчастий (Клавікорона коробчаста) – Artomyces pyxidatus

 

 

 

Альбатреллові (Albatrellaceae)

Лейкогастер (Leucogaster)

Лейкогастер оголений – Leucogaster nudus

 

 

 

 

Летикутіс (Laeticutis)

Летикутіс гребінчастий (Альбатрел гребінчастий, Трутовик гребінчастий) – Laeticutis cristata

 

 

 

Ауріскальпієві (Auriscalpiaceae)

Лентинелл (Lentinellus)

Лентинелл черепашковидний (Лентинелл ложковий, Пилолистничок черепашковидний) – Lentinellus cochleatus

 

 

 

Бондарцеві (Bondarzeviaceae)

Гетеробазидіон (Heterobasidion)

Гетеробазидіон багаторічний (Губка коренева) – Heterobasidion annosum

 

 

 

Пеніофорові (Peniophoraceae)

Пеніофора (Peniophora)

Пеніофора гола – Peniophora nuda

 

 

 

 

 

Пеніофора дубова – Peniophora quercina

 

 

 

 

 

Пеніофора інкарнатна (Пеніофора м’ясо-червона) – Peniophora incarnata

 

 

 

 

 

Пеніофора попелясто-сіра – Peniophora cinerea

 

 

 

 

Металодонція (Metulodontia)

Металодонція білосніжно-біла – Metulodontia nivea

 

 

Глеофілальні Gloeophyllales)

Глеофілові (Gloeophyllaceae)

Глеофіл (Gloeophyllum)

Паркановий гриб (Глеофіл паркановий) – Gloeophyllum sepiarium

 

 

 

 

 

Глеофіл колодний – Gloeophillum trabeum

 

 

Поліпоральні (Polyporales)

Фомітопсисові (Fomitopsidaceae)

Фомітопсіс (Fomitopsis)

Трутовик березовий (Фомітопсис березовий, Піптопор березовий, Губка березова) – Fomitopsis betulinae

 

 

 

 

 

Трутовик соснолюбивий (Трутовик облямований, Фомітопсис соснолюбивий, Деревинна губка) – Fomitopsis pinicola

 

 

 

 

Дедалея (Daedelea)

Губка дубова (Дедалея дубова) – Daedalea quercina

 

 

 

 

Ішнодерма (Ischnoderma)

Ішнодерма смолиста – Ischnoderma resinosum

 

 

 

 

 

Ішнодерма смолисто-пахуча (Трутовик смолисто-пахучий, Ішнодерма бензойна) – Ischnoderma benzoinum

 

 

 

 

Неоантродія (Neoantrodia)

Неоантродія рядова (Антродія рядова) – Neoantrodia serialis

 

 

 

 

Постія (Postia)

Постія квітковидна – Postia floriformis

 

 

 

 

 

Постія ламка – Postia fragilis

 

 

 

 

 

Постія сіро-голуба – Postia caesia

 

 

 

 

 

Постія терпка (Олігопорус терпкий) – Postia stiptica

 

 

 

 

Родофомес (Rhodofomes)

Трутовик рожевий (Родофомес рожевий, Фомітопсис рожевий) – Rhodofomes rosea

 

 

 

Коніофорові (Coniophoraceae)

Коніофора (Coniophora)

Коніофора кринична (Коніофора мізковидна) – Coniophora puteana

 

 

 

Мерулієві (Meruliaceae)

Мукоація (Mycoacia)

Мукоація волога (Мукоація слизиста, Грибоколючка волога) – Mycoacia uda

 

 

 

 

 

Мукоація темно-бура (Грибоколючка темно-бура) – Mycoacia fuscoatra

 

 

 

 

Саркодонція (Sarcodontia)

Саркодонція піниста (Саркодонція губчаста, Спонгіпелліс пінистий, Трутовик пінистий) – Sarcodontia spumea

 

 

 

 

 

Саркодонція шафранно-жовта – Sarcodontia crocea

 

 

 

Поліпорові (Polyporaceae)

Фомес (Fomes)

Трутовик справжній – Fomes fomentarius

 

 

 

 

Церіопор (Cerioporus)

Трутовик мінливий (Церіопор мінливий, Поліпор мінливий) – Cerioporus varius

 

 

 

 

 

Трутовик лускатий (Поліпор лускатий, Церіопор лускатий) – Cerioporus squamosus

 

 

 

 

Церена (Cerrena)

Церена одноколірна – Cerrena unicolor

 

 

 

 

Лентин (Lentinus)

Лентин тигровий (Пилолистник тигровий) – Lentinus tigrinus

 

 

 

 

 

Трутовик війчастий (Поліпор війчастий, Трутовик травневий, Лентин війчастий) – Lentinus substrictus

 

 

 

 

 

Трутовик зимовий (Поліпор зимовий, Лентин зимовий) – Lentinus brumalis

 

 

 

 

Летипор (Laetiporus)

Трутовик сірчано-жовтий (Летипор сірчано-жовтий) – Laetiporus sulphureus

 

 

 

 

Дедалеопсис (Daedaleopsis)

Дедалеопсис бугристий – Daedaleopsis confragosa

 

 

 

 

Лензітес (Lenzites)

Лензітес березовий (Ленцітес березовий) – Lenzites betulina

 

 

 

 

Лептопор (Leptoporus)

Лептопор м’який – Leptoporus mollis

 

 

 

 

Неолентин (Neolentinus)

Неолентин лускатий (Шпальний гриб, Пилолистник лускатий, Неолентин дрібнолускатий) – Neolentinus lepideus

 

 

 

 

Перенніпорія (Perenniporia)

Перенніпорія хлібна (Перенніпорія об’єднана) – Perenniporia medulla-panis

 

 

 

 

Траметес (Trametes)

Траметес горбатий (Трутовик горбатий) – Trametes gibbose

 

 

 

 

 

Траметес духмяний (Трутовик духмяний) – Trametes suaveolens

 

 

 

 

 

Траметес жорстковолосистий (Трутовик жорстковолосистий) – Trametes hirsute

 

 

 

 

 

Траметес охряний (Трутовик охряний, Коріол концентричнозональний) – Trametes ochracea

 

 

 

 

 

Траметес пухнастий (Трутовик пухнастий, Коріол пухнастий) – Trametes pubescens

 

 

 

 

 

Траметес різнокольоровий (Трутовик різнокольоровий) – Trametes versicolor

 

 

 

 

 

Траметес Трога (Трутовик Трога) – Trametes trogii

 

 

 

 

Траметопсис (Trametopsis)

Траметопсис оленячий – Trametopsis cervine

 

 

 

 

Тріхаптум (Trichaptum)

Тріхаптум буро-фіолетовий (Гіршіопор буро-фіолетовий) – Trichaptum fuscoviolaceum

 

 

 

 

 

Тріхаптум пергаментний (Тріхаптум дволикий, Гіршіопор пергаментний) – Trichaptum biforme

 

 

 

 

 

Тріхаптум ялицевий (Гіршіопор ялицевий) – Trichaptum abietinum

 

 

 

Фанерохетові (Phanerochaetaceae)

Клімакодон (Climacodon)

Клімакодон найкращий – Climacodon pulcherrimus

 

 

 

 

 

Клімакодон північний – Climacodon septentrionalis

 

 

 

 

Стекхеринум (Steccherinum)

Стекхеринум Бордо – Steccherinum bourdotii

 

 

 

 

 

Стекхеринум охряний – Steccherinum ochraceum

 

 

 

 

 

Стекхеринум підкреслений (Стекхеринум Кавіни) – Steccherinum subcrinale

 

 

 

 

Юнгхунія (Junghuhnia)

Юнгхунія блискуча – Junghuhnia nitida

 

 

 

Плевротові (Pleurotaceae)

Плеврот (Pleurotus)

Глива звичайна (Вєшенка звичайна, Плеврот звичайний, Плеврот черепичастий) – Pleurotus ostreatus

 

 

Гіменохетальні (Hymenochaetales)

Тубулікрінові (Tubulicrinaceae)

Гіфодонція (Hyphodontia)

Гіфодонція гостра – Hyphodontia arguta

 

 

 

Гіменохетові (Hymenochaetaceae)

Фелін (Phellinus)

Трутовик несправжній осиковий (Фелін осиковий) – Phellinus tremulae

 

 

 

 

 

Трутовик несправжній – Phellinus igniarius

 

 

 

 

 

Трутовик несправжній сливовий (Фелін сливовий, Фелін фруктовий) – Phellinus pomaceus

 

 

 

 

 

Трутовик несправжній лунделла (Фелін Лунделла) – Phellinus lundellii

 

 

 

 

Фомітіпорія (Fomitiporia)

Трутовик несправжній дубовий (Фелін дубовий, Фомітіпорія дубова) – Fomitiporia robusta

 

 

 

 

Породаедала (Porodaedalea)

Губка соснова (Породаедала соснова, Фелін сосновий) – Porodaedalea pini

 

 

 

 

Інонот (Inonotus)

Інонот коcий (Трутовик косий, Березовий чорний гриб, Чага) – Inonotus obliquus

 

 

 

 

Ксантопорія (Xanthoporia)

Трутовик променистий (Ксантопорія промениста, Інонот променистий) – Xanthoporia radiata

 

 

 

 

Гіменохете (Hymenochaete)

Гіменохете червоно-бура (Гіменохете іржаво-червона) – Hymenochaete rubiginosa

 

 

 

 

Гіменохетопсис (Hymenochaetopsis)

Гіменохетопсис тютюново-бурий – Hymenochaetopsis tabacina

 

 

 

 

Оннія (Onnia)

Оннія закручена – Onnia circinata

 

 

 

 

 

Оннія повстиста – Onnia tomentosa

 

 

 

 

Псевдоінонот (Pseudoinonotus)

Псевдоінонот дібровний (Інонот дібровний, Трутовик дібровний) – Pseudoinonotus dryadeus

 

 

 

 

Кольтриція (Coltricia)

Сухлянка дворічна (Кольтриція дворічна) – Coltricia perennis

 

 

 

 

Інокутіс (Inocutis)

Трутовик дубовий (Інокутіс дубовий, Інонот дубовий, Трутовик деревинний) – Inocutuis dryophila

 

 

 

 

 

Трутовик лисичий (Інокутіс лисичий, Трутовик рудий, Інонот рудий) – Inocutis rheades

 

 

 

Ріккінеллові (Rickenellaceae)

Ріккінелла (Rickenella)

Ріккінелла оранжева – Rickenella fibula

 

 

 

Мерулієві (Meruliaceae)

Гіфодерма (Hyphoderma)

Гіфодерма щетиниста – Hyphoderma setigerum

 

 

 

 

Церипорія Ceriporia)

Церипорія пурпурова – Ceriporia purpurea

 

 

 

Серпулові (Serpulaceae)

Серпула (Serpula)

Серпула слізна (Справжній домовий гриб, Хатній гриб, Домова губка, Домова гниль) – Serpula lacrymans

 

 

 

Стереумові (Stereaceae)

Стереум (Stereum)

Стереум жорстковолосий – Stereum hirsutum

 

 

 

 

 

Стереум зморшкуватий – Stereum rugosum

 

 

 

 

 

Стереум ніжноповстистий – Stereum subtomentosum

 

 

 

Схізофілові (Schizophyllaceae)

Схізофіл (Schizophyllum)

Розщепка вуховидна (Аурікуларіопсис вуховидний) – Schizophyllum amplum

 

 

 

 

 

Розщепка звичайна (Схізофіл звичайний) – Schizophyllum commune

 

 

 

 

Поротелій (Porotheleum)

Поротелій бахромчастий (Поротелій війчастий, Строматосцифа волокниста) – Porotheleum fimbriatum

 

 

 

Клаварієві (Clavariaceae)

Клаварія (Clavaria)

Клаварія ламка – Clavaria fragilis

 

 

 

 

Рамаріопсис (Ramariopsis)

Рамаріопсис Кунце – Ramariopsis kunzei

 

 

 

Схізопорові (Schizoporaceae)

Схізопора (Schizopora)

Схізопора дивна – Schizopora paradoxa

 

 

 

 

Ксилодон (Xylodon)

Ксилодон Неспора (іфодонція сосочкова, Гіфодонція неспора, Ксилодон сосочковий) – Xylodon nespori

 

 

 

 

 

Ксилодон скребковидний (Базидіорадулум скребковидний) – Xylodon radula

 

 

 

 

Оксипор (Oxyporus)

Оксипор прихований – Oxyporus obducens

 

 

Кантарелальні (Cantharellales)

Лисичкові (Cantharellaceae)

Лисичка (Cantharellus)

Лисичка жовта – Cantharellus cibarius

 

 

 

 

 

Лисичка бліда – Cantharellus cibarius var.pallens

 

 

 

 

 

Лисичка жовтіюча (Кантарел жовтіючий) – Cantharellus lutescens

 

 

 

 

Лійочник (Cratherellus)

Лійочник ріжковидний (Лійочник келиховидний, Кратерел келиховидний, Лисичка сіра, Лисичка чорна) – Craterellus cornucopioides

 

 

 

 

Псевдолійочник (Pseudocraterellus)

Псевдолійочник хвилястий (Лійочник хвилястий, Псевдократерел хвилястий, Псевдолійочник звивистий) – Pseudocraterellus undulatus

 

 

 

Туласнеллові (Tulasnellaceae)

Туласнелла (Tulasnella)

Туласнелла фіолетова – Tulasnella violea

 

 

 

Гіднові (Hydnaceae)

Гіднум (Hydnum)

Їжовик жовтий (Їжовик жовтуватий, Їжовик виїмчастий, Гіднум жовтий) – Hydnum repandum

 

 

 

Банкерові (Bankeraceae)

Саркодон (Sarcodon)

Їжовик строкатий (Їжовик черепичастий, Їжовик лускатий) – Sarcodon imbricatus

 

 

 

Клавулінові (Clavulinaceae)

Клавуліна (Clavulina)

Клавуліна гребінчаста (Клавуліна кораловидна, Корал гребінчастий) – Clavulina cristata

 

 

 

 

 

Клавуліна попелясто-сіра (Рогатик попелясто-сірий, Корал сірий) – Clavulina cinerea

 

 

 

 

Мультиклавула (Multiclavula)

Мультиклавула весняна (Рогатик весняний, Клавулінопсис весняний) – Multiclavula vernalis

 

 

 

Клаварієві (Clavariaceae)

Клавулінопсис (Clavulinopsis)

Клавулінопсис палевий (Рогатик палевий) – Clavulinopsis helvola

 

 

 

 

 

Клавулінопсис ріжковидний (Рогатик ріжковидний) – Clavulinopsis corniculate

 

 

Болетальні (Boletales)

Гігрофоропсидієві (Hygrophoropsidaceae)

Лейкогірофана (Leucogyrophana)

Лейкогірофана м’яка – Leucogyrophana mollusca

 

 

 

Тапінеллові (Tapinellaceae)

Тапінелла (Tapinella)

Свинуха товста (Свинуха чорна, Свинуха чорноповстиста, Тапінелла товста) – Tapinella atrotomentosa

 

 

 

 

 

Тапінелла панусовидна (Свинуха охряно-жовта, Свинуха підземна) – Tapinella panuoides

 

 

 

 

Псевдомеруліус (Pseudomerulius)

Псевдомеруліус золотисто-жовтий – Pseudomerulius aureus

 

 

 

Діплоцістаєві (Diplocystaceae)

Астреус (Astraeus)

Астреус гігрометричний – Astraeus hygrometricus

 

 

 

Болетові (Boletaceae)

Тилопіл (Tylopilus)

Жовчний гриб (Гірчак) – Tylopilus felleus

 

 

 

 

Бабка – Leccinum

Підосичник білоніжковий – Leccinum albostipitatum

 

 

 

 

 

Підосичник червоний – Leccinum aurantiacum

 

 

 

 

 

Підберезник – Leccinum scabrum

 

 

 

 

 

Підберезник різнокольоровий – Leccinum varricolor

 

 

 

 

 

Підберезник рожевіючий – Leccinum oxydabile

 

 

 

 

 

Підосичник жовто-бурий (Підосичник червоно-бурий, Красноголовець жовто-бурий) – Leccinum versipelle

 

 

 

 

Болет (Boletus)

Білий гриб – Boletus edulis

 

 

 

 

 

Білий гриб березовий – Boletus betulicola

 

 

 

 

 

Білий гриб сосновий (Боровик) – Boletus pinophilus

 

 

 

 

Моховичок (Xerocomellus)

Моховичок потрісканий (Моховичок тріщинуватий) – Xerocomellus chrysenteron

 

 

 

 

 

Моховичок пороспоровий – Xerocomellus porosporus

 

 

 

 

Моховик (Xerocomus)

Моховик зелений (Решітка) – Xerocomus subtomentosus

 

 

 

 

Руброболет (Rubroboletus)

Чортів гриб (Боровик сатанинський) – Rubroboletus satanas

 

 

 

 

Ціаноболет (Cyanoboletus)

Моховик синіючий (Моховик припорошений, Боровик синіючий) – Cyanoboletus pulverulentus

 

 

 

 

Порфірел (Porphyrellus)

Порфировик пурпуровоспоровий (Боровик пурпуровоспоровий, Порфірел пурпуровоспоровий) – Porphyrellus porphyrosporus

 

 

 

 

Хальціпорус (Chalciporus)

Перцевий гриб (Маслюк перцевий, Моховик перцевий) – Chalciporus piperatus

 

 

 

 

Дубовик (Suillellus)

Дубовик звичайний (Синяк) – Suillellus luridus

 

 

 

 

Маслюк (Suillus)

Козляк – Suillus bovinus

 

 

 

 

 

Маслюк зернистий – Suillus granulatus

 

 

 

 

 

Маслюк звичайний (Маслюк пізній, Маслюк жовтий) – Suillus luteus

 

 

 

 

Хортіболет (Hortiboletus)

Моховик буйволиний – Hortiboletus bubalinus

 

 

 

 

 

Моховик червоний (Моховик різнобарвний) – Hortiboletus rubellus

 

 

 

 

Імлерія (Imleria)

Польський гриб (Боровик каштановий, Панський гриб, Піщаник) – Imleria badia

 

 

 

Гіропорові (Gyroporaceae)

Гіропор (Gyroporus)

Каштановий гриб (Заячий гриб, Гіропор дубовий, Гіропор несиніючий) – Gyroporus castaneus

 

 

 

 

 

Синяк (Гіропор березовий синіючий, Гірчак синіючий) – Gyroporus cyanescens

 

 

 

Гігрофоропсисові (Hygrophoropsidaceae)

Гігрофоропсис (Hygrophoropsis)

Лисичка несправжня – Hygrophoropsis aurantiaca

 

 

 

Свинухові (Paxillaceae)

Свинуха (Paxillus)

Свинуха тонка (Свинушка тонка, Корбан бурий, Свиняк) – Paxillus involutus

 

 

 

 

Гіродон (Gyrodon)

Підвільшанник (Гіродон сизуватий) – Gyrodon lividus

 

 

Руссулальні (Russulales)

Сироїжкові (Russulaceae)

Сироїжка (Russula)

Сироїжка Аврора – Russula aurora

 

 

 

 

 

Сироїжка блискуча – Russula nitida

 

 

 

 

 

Сироїжка блювотна (Сироїжка їдка, Сироїжка пекуче-їдка) – Russula emetica

 

 

 

 

 

Сироїжка болотяна – Russula paludosa

 

 

 

 

 

Сироїжка бридка – Russula nauseosa

 

 

 

 

 

Сироїжка булавонога – Russula clavipes

 

 

 

 

 

Сироїжка буріюча – Russula xerampelina

 

 

 

 

 

Сироїжка валуєвидна (Сироїжка борошниста, Підвалуй) – Russula farinipes

 

 

 

 

 

Сироїжка винно-червона (Сироїжка темна) – Russula vinosa

 

 

 

 

 

Сироїжка вонюча – Russula amoenolens

 

 

 

 

 

Сироїжка гребінчаста – Russula pectinate

 

 

 

 

 

Сироїжка дівоча – Russula puellaris

 

 

 

 

 

Сироїжка жовтіюча – Russula luteotacta

 

 

 

 

 

Сироїжка жовчна (Сироїжка жовта) – Russula fellea

 

 

 

 

 

(Сироїжка велика) – Russula aeruginea

 

 

 

 

 

Сироїжка зелено-червона – Russula alutacea

 

 

 

 

 

Сироїжка золотисто-жовта (Сироїжка червоно-жовта) – Russula lutea

 

 

 

 

 

Сироїжка зерниста – Russula amoena

 

 

 

 

 

Сироїжка їстівна – Russula vesca

 

 

 

 

 

Сироїжка Келе – Russula queletii

 

 

 

 

 

Сироїжка коротконога – Russula curtipes

 

 

 

 

 

Сироїжка красива (Сироїжка вицвітаюча) – Russula pulchella

 

 

 

 

 

Сироїжка криваво-червона – Russula sanguinea

 

 

 

 

 

Сироїжка крихка – Russula fragilis

 

 

 

 

 

Сироїжка лілова – Russula lilacea

 

 

 

 

 

Сироїжка луската (Сироїжка зеленувата, Товстуха) – Russula virescens

 

 

 

 

 

Сироїжка плямиста – Russula maculate

 

 

 

 

 

Сироїжка пурпурово-коричнева (Сироїжка каштанова) – Russula badia

 

 

 

 

 

Сироїжка різнобарвна – Russula versicolor

 

 

 

 

 

Сироїжка різнопластинчаста (Сироїжка вильчаста) – Russula heterophylla

 

 

 

 

 

Сироїжка рожева – Russula rosea

 

 

 

 

 

Сироїжка рожевонога – Russula roseipes

 

 

 

 

 

Сироїжка рум’яна – Russula pseudointegra

 

 

 

 

 

Сироїжка сардоніксова (Сироїжка темно-фіолетова, Сироїжка жовтіюча) – Russula sardonia

 

 

 

 

 

Сироїжка світло-жовта – Russula claroflava

 

 

 

 

 

Сироїжка сіра – Russula grisea

 

 

 

 

 

Сироїжка сіріюча (Сироїжка вицвітаюча) – Russula decolorans

 

 

 

 

 

Сироїжка сірувато-біла – Russula consorbina

 

 

 

 

 

Сироїжка синьо-зелена – Russula cyanoxantha

 

 

 

 

 

Сироїжка слизька (Сироїжка липка) – Russula viscida

 

 

 

 

 

Сироїжка фіолетова – Russula violacea

 

 

 

 

 

Сироїжка фіолетово-зеленувата – Russula ionochlora

 

 

 

 

 

Сироїжка фіолетово-коричнева (Сироїжка коричнево-лілова) – Russula brunneoviolacea

 

 

 

 

 

Сироїжка цільна (Сироїжка бездоганна) – Russula integra

 

 

 

 

 

Сироїжка чорно-пурпурова (Сироїжка хвиляста) – Russula atropurpurea

 

 

 

 

 

Russula foetens

 

 

 

 

 

Підгруздок білий (Сироїжка біла) – Russula delica

 

 

 

 

 

Підгруздок біло-чорний (Сироїжка біло-чорна) – Russula albonigra

 

 

 

 

 

Підгруздок густопластинчастий (Сироїжка густопластинчаста) – Russula densifolia

 

 

 

 

 

Підгруздок чорніючий (Сироїжка чорніюча) – Russula nigricans

 

 

 

 

 

Підгруздок чорний (Сироїжка чорна) – Russula adusta

 

 

 

 

Хрящ-молочник (Lactarius)

Рижик звичайний (Рижик смачний, Хрящ-молочник смачний) – Lactarius deliciosus

 

 

 

 

 

Вовнянка рожева – Lactarius torminosus

 

 

 

 

 

Гірчак (Хрящ-молочник гіркий, Груздь гіркий) – Lactarius rufus

 

 

 

 

 

Скрипиця (Хрящ-молочник повстистий, піронемовіГруздь повстистий) – Lactarius vellereus

 

 

 

 

 

Хрящ-молочник блідий (Хрящ-молочник моховий) – Lactarius pallidus

 

 

 

 

 

Хрящ-молочник буруватий (Хрящ-молочник темно-бурий) – Lactarius fuliginosus

 

 

 

 

 

Хрящ-молочник водянистий (Хрящ-молочник водянисто-молочний) – Lactarius serifluus

 

 

 

 

 

Хрящ-молочник гострий (Хрящ-молочник червоніючий) – Lactarius acris

 

 

 

 

 

Хрящ-молочник жовтий (Груздь жовтий) – Lactarius scrobilatus

 

 

 

 

 

Хрящ-молочник запашний (Хрящ-молочник духмяний, Хрящ-молочник ароматний, груздь запашний) – Lactarius glyciosmus

 

 

 

 

 

Хрящ-молочник звичайний (Хрящ-молочник сизий, Гладиш, Вільшанка) – Lactarius trivialis

 

 

 

 

 

Хрящ-молочник зелено-червоний – Lactarius semisanguifluus

 

 

 

 

 

Хрящ-молочник камфорний – Lactarius camphoratus

 

 

 

 

 

Хрящ-молочник лілуватий – Lactarius violascens

 

 

 

 

 

Хрящ-молочник нейтральний (Хрящ-молочник дубовий, Груздь дубовий) – Latarius quietus

 

 

 

 

 

Хрящ-молочник неїдкий (Хрящ-молочник апельсиново-оранжевий, Хрящ-молочник оранжево-рудий) – Lactarius aurantiacus

 

 

 

 

 

Хрящ-молочник оливково-чорний (Хрящ-молочник чорний, Чорний груздь, Чорнушка) – Lactarius turpis

 

 

 

 

 

Хрящ-молочник осиковий (Груздь осиковий, Груздь тополевий) – Lactarius controversus

 

 

 

 

 

Хрящ-молочник перцевий (Груздь перцевий) – Lactarius piperatus

 

 

 

 

 

Хрящ-молочник печіночний (Хрящ-молочник оранжево-пластинчастий) – Lactarius hepaticus

 

 

 

 

 

Хрящ-молочник сірий (Хрящ-молочник зональний, Груздь дубовий, Сірушка) – Lactarius flexuosus

 

 

 

 

 

Хрящ-молочник сірий ліловіючий (Хрящ-молочник ліловіючий, Хрящ-молочник мокрий) – Lactarius uvidus

 

 

 

 

 

Хрящ-молочник сіро-рожевий (Хрящ-молочник рожевувато-жовтий, Хрящ-молочник неїстівний, Хрящ-молочник звичайний) – Lactarius helvus

 

 

 

 

 

Хрящ-молочник сизуватий (Хрящ-молочник зеленіючий, Груздь сизуватий) – Lactarius glaucescens

 

 

 

 

 

Хрящ-молочник смолисто-чорний (Хрящ-молочник смолистий) – Lactarius picinus

 

 

 

 

 

Хрящ-молочник сосочковий (Груздь сосочковий) – Lactarius mammosus

 

 

 

 

 

Хрящ-молочник справжній (Груздь справжній) – Lactarius resimus

 

 

 

 

 

Хрящ-молочник темний (Хрящ-молочник прихований, Хрящ-молочник вільховий) – Lactarius obscuratus

 

 

 

 

 

Хрящ-молочник чахлий (Хрящ-молочник болотяний, Хрящ-молочник ніжний) – Lactarius tabidus

 

 

 

 

 

Хрящ-молочник червоно-коричневий (Груздь червоно-коричневий, Молочай, Підмолочник, Підгорішник) – Lactarius volemus

 

 

 

 

 

Хрящ-молочник червонуватий (Хрящ-молочник звичайний) – Lactarius hysginus

 

 

 

Печерицеві (Agaricaceae)

Цистодерма (Cystoderma)

Цистодерма аміантова, або Шафранова парасолька - Cystoderma amianthinum

 

 

 

 

 

Цистодерма кіноварно-червона – Cystoderma cinnabarinum

 

 

 

 

 

Цистодерма зерниста – Cystoderma granulosum

 

 

 

 

 

Цистодерма пахуча (Цистодерма запашна) – Cystoderma carcharias

 

 

 

 

Печериця (Agaricus)

Печериця білосніжна (Печериця білосніжно-біла, Печериця білувата, Шампіньон білосніжний, Агарик білосніжний) – Agaricus osecanus

 

 

 

 

 

Печериця польова (Шампіньон польовий, Агарик польовий) – Agaricus arvensis

 

 

 

 

 

Печериця садова (Печериця двоспорова, Шампіньон двоспоровий, Агарик двоспоровий) – Agaricus bisporus

 

 

 

 

 

Печериця двокільцева (Печериця їстівна, Печериця тротуарна, Шампіньон двокільцевий, Агарик двокільцевий) – Agaricus bitorquis

 

 

 

 

 

Печериця лугова (Печериця звичайна, Печериця степова, Шмпіньон луговий, Агарик луговий) – Agaricus campestris

 

 

 

 

 

Печериця жовтошкіра (Печериця рудіюча, Печериця отруйна, Шампіньон жовтошкірий, Агарик жовтошкірий) – Agaricus xanthoderma

 

 

 

 

 

Печериця лісова (Шампіньон лісовий, Агарик лісовий, Благуша) – Agaricus silvaticus

 

 

 

 

 

Печериця лісова гладенька (Печериця переліскова, Шампіньон лісовий гладенький, Агарик лісовий гладенький) – Agaricus silvicola

 

 

 

 

 

Печериця розтріскана (Шампіньон розтрісканий, Агарик розтрісканий) – Agaricus fissuratus

 

 

 

 

 

Печериця темно-червона (Шампіньон темно-червоний, Агарик темно-червоний) – Agaricus haemorroidarius

 

 

 

 

Тулостома (Tulostoma)

Тулостома Джіованелла (Тулостома вольвова) – Tulostoma giovanellae

 

 

 

 

 

Тулостома дрібна – Tulostoma melanocyclum

 

 

 

 

 

Тулостома зерниста – Tulostoma fimbriatum

 

 

 

 

 

Тулостома зимова – Tulostoma brumale

 

 

 

 

 

Тулостома Котлаби – Tulostoma kotlabae

 

 

 

 

 

Тулостома луската – Tulostoma squamosum

 

 

 

 

Лепіота (Lepiota)

Лепіота вздутоспорова – Lepiota magnispora

 

 

 

 

 

Лепіота горностаєва (Лепіота кремова) – Lepiota erminea

 

 

 

 

 

Лепіота гребінчаста – Lepiota cristata

 

 

 

 

 

Лепіота лілувата – Lepiota lilacea

 

 

 

 

 

Лепіота шипаста – Lepiota echinacea

 

 

 

 

 

Лепіота щитовидна (Лепіота луската) – Lepiota clypeolaria

 

 

 

 

Макролепіота (Macrolepiota)

Гриб-зонтик великий (Макролепіота велика, Гриб-парасолька великий, Гриб-зонтик строкатий) – Macrolepiota procera

 

 

 

 

 

Гриб-зонтик сосковидний (Макролепіота сосковидна, Гриб-парасолька сосковидний) – Macrolepiota mastoidea

 

 

 

 

Хлорофіллум (Chlorophyllum)

Гриб-зонтик червоніючий (Гриб-зонтик лохматий) – Chlorophyllum rhacodes

 

 

 

 

 

Хлорофіллум агариковидний – Chlorophyllum agaricoides

 

 

 

Трихоломові Tricholomataceae)

Трихоломопсис Tricholomopsis)

Трихоломопсис жовто-червоний (Рядовка жовто-червона, Рядовка червоніюча, Опеньок червоний) – Tricholomopsis rutilans

 

 

 

 

 

Трихоломопсис гарний (Трихоломопсис оливково-жовтий, Рядовка гарна) – Tricholomopsis decora

 

 

 

Мокрухові (Gomphidiaceae)

Мокруха (Gomphidius)

Мокруха ялинова (Мокруха клейка, Мокруха смерекова, Гомфідій клейкий) – Gomphidius glutinosus

 

 

 

Рядовкові (Tricholomataceae)

Гігроцибе (Hygrocybe)

Гігроцибе кіноварно-червона (Гігроцибе матово-червона) – Hygrocybe miniate

 

 

 

 

 

Гігроцибе конічна – Hygrocybe conica

 

 

 

 

 

Гігроцибе склеписта – Hygrocybe fornicata

 

 

 

 

Колібія (Collybia)

Колібія бульбоносна – Collybia tuberosa

 

 

 

 

 

Колібія Кука – Collybia cookie

 

 

 

 

Лепіста (Lepista)

Лепіста ліловонога (Рядовка ліловонога) – Lepista saeva

 

 

 

 

 

Лепіста фіалкова (Лепіста парфюмерна, Рядовка фіалкова) – Lepista irina

 

 

 

 

 

Лепіста фіолетова (Лепіста лілова, Рядовка фіолетова) – Lepista nuda

 

 

 

 

Меланолевка (Melanoleuca)

Меланолевка коротконога – Melanoleuca brevipes

 

 

 

 

 

Меланолевка чорно-біла (Меланолевка звичайна) – Melayjleuca melaleuca

 

 

 

 

 

Меланолевка прямонога – Melanoleuca strictipes

 

 

 

 

Міценелла (Mycenella)

Міценелла бородавчастоспорова – Mycenella margaritispora

 

 

 

 

Омфаліна (Omphalina)

Омфаліна коробочковидна – Omphalina pyxidate

 

 

 

 

Рядовка (Tricholoma)

Рядовка барвиста (Трихолома барвиста) – Tricholoma lascivum

 

 

 

 

 

Рядовка біла (Трихолома біла) – Tricholoma album

 

 

 

 

 

Рядовка жовто-бура (Трихолома жовто-бура, Рядовка буро-жовта) – Tricholoma fulvum

 

 

 

 

 

Рядовка жовтувата (Трихолома жовтувата) – Tricholoma sulphurescens

 

 

 

 

 

Рядовка забарвлена (Трихолома забарвлена) – Tricholoma fucatum

 

 

 

 

 

Рядовка згубна (Трихолома згубна, Рядовка плямиста) – Tricholoma pessendatum

 

 

 

 

 

Рядовка зелена (Трихолома зелена, Рядовка жовто-зелена, Зеленушка) – Tricholoma flavovirens

 

 

 

 

 

Рядовка землиста (Трихолома землиста, Рядовка пізня, Рядовка наземна, Рядовка землисто-сіра) – Tricholoma terreum

 

 

 

 

 

Рядовка зморшкувата (Трихолома зморшкувата) – Tricholoma acerbum

 

 

 

 

 

Рядовка коричнева (Трихолома коричнева, Рядовка луската) – Tricholoma imbricatum

 

 

 

 

 

Рядовка мильна (Трихолома мильна, Рядовка сіра) – Tricholoma saponaceum

 

 

 

 

 

Рядовка опенькоподібна (Рядовка опеньковидна) – Tricholoma focale

 

 

 

 

 

Рядовка сірчано-жовта (Трихолома сірчано-жовта, Рядовка сірчана) – Tricholoma sulphureum

 

 

 

 

 

Рядовка смердюча (Трихолома смердюча, Рядовка вонюча, Рядовка неприваблива) – Tricholoma inamoenum

 

 

 

 

 

Рядовка смугаста (Трихолома смугаста, Рядовка загострена, Рядовка волокниста) – Tricholoma virgatum

 

 

 

 

 

Рядовка тополева (Трихолома тополева, Тополевий гриб) – Tricholoma populinum

 

 

 

 

 

Рядовка червона (Трихолома червона) – Tricholoma robustum

 

 

 

 

 

Рядовка червонувата (Трихолома червонувата) – Tricholoma orirubens

 

 

 

 

Псевдорядовка (Pseudotricholoma)

Псевдорядовка блідо-червонувата (Порполома блідо-червонувата) – Pseudotricholoma metapodium

 

 

 

 

Говорушка (Infundibulicibe)

Клітоцибе лійковидний (Говорушка лійковидна, Грузлик їстівний) – Infundibulicibe gibba

 

 

 

 

 

Клітоцибе рудий (Говорушка руда, Клітоцибе підвернутий) – Infundibulicybe geotropa

 

 

 

 

 

Клітоцибе чашовидний (Говорушка чашовидна) – Infundibulicybe catinus

 

 

 

 

Клітоцибе (Clitocybe)

Клітоцибе білуватий (Говорушка білувата) – Clitocybe candicans

 

 

 

 

 

Клітоцибе булавоногий (Говорушка булавонога) – Clitocybe clavipes

 

 

 

 

 

Клітоцибе вибілений (Говорушка вибілена, Клітоцибе знебарвлений) – Clitocybe dealbata

 

 

 

 

 

Клітоцибе вузенький (Говорушка вузенька) – Clitocybe angustissima

 

 

 

 

 

Клітоцибе духмяний (Говорушка духмяна, Клітоцибе запашний, Клітоцибе анісовий) – Clitocybe odora

 

 

 

 

 

Клітоцибе світло-сіро-жовтий (Говорушка світло-сіро-жовта) – Clitocybe subalutacea

 

 

 

 

 

Клітоцибе сірий (Говорушка сіра, Говорушка димчаста) – Clitocybe nebularis

 

 

 

 

 

Клітоцибе увігнутий (Говорушка увігнута) – Clitocybe concava

 

 

 

 

Скваманіта (Squamanita)

Скваманіта запашна – Squamanita odorata

 

 

 

 

Тріхолоспорум (Tricholosporum)

Тріхолоспорум гранчастоспоровий – Tricholosporum goniospermum

 

 

 

Амілокортицієві (Amylocorticiaceae)

Ірпікодон (Irpicodon)

Ірпікодон висячий – Irpicodon pendulus

 

 

 

 

Плікатура (Plicatura)

Плікатура білосніжно-біла – Plicatura nivea

 

 

 

 

Плікатуропсис (Plicaturopsis)

Плікатуропсис курчавий – Plicaturopsis crispa

 

 

 

 

Церацеоміцес (Ceraceomyces)

Церацеоміцес повзучий – Ceraceomyces serpens

 

 

 

Маразмієві (Marasmiaceae)

Клітоцибула (Clitocybula)

Клітоцибула розірвана – Clitocybula lacerate

 

 

 

 

Криніпелліс (Crinipellis)

Криніпелліс шершавенький (Криніпелліс коричневий) – Crinipellis scabella

 

 

 

 

Макроцистидія (Macrocystidia)

Макроцистидія огіркова – Macrocystidia cucumis

 

 

 

Аманітові (Amanitaceae)

Аманіта (Amanita)

Мухомор цитриновий (Мухомор поганковидний) – Amanita citrina

 

 

 

 

 

Мухомор яскраво-жовтий (Мухомор янтарний) – Amanita gemmata

 

 

 

 

 

Мухомор червоний - Amanita muscaria

 

 

 

 

 

Мухомор пантерний (Мухомор сірий) – Amanita pantherina

 

 

 

 

 

Бліда поганка (Мухомор зелений) – Amanita  phalloides

 

 

 

 

 

Мухомор порфировий (Мухомор пурпуровий) – Amanita porphyria

 

 

 

 

 

Мухомор сіро-рожевий (Мухомор червоніючий, Маремуха, Маренушка) – Amanita rubescens

 

 

 

 

 

Мухомор високий (Мухомор повстистий) – Amanita excelsa

 

 

 

 

 

Мухомор шорсткий (Мухомор Франчеті) – Amanita franchetii

 

 

 

 

 

Поплавок жовто-коричневий (Поплавок жовто-бурий, Товкачик жовто-коричневий) – Amanita fulva

 

 

 

 

 

Поплавок сірий (Товкачик сірий) – Amanita vaginata

 

 

 

 

 

Поплавок білий (Товкачик білий) – Amanita vaginata var. alba

 

 

 

 

 

Поплавок дивний (Поплавок перешнурований) – Amanita ceciliae

 

 

 

 

Лімацела (Limacella)

Лімацела краплиста (Лімацелла гутуюча) – Limacella guttata

 

 

 

Павутинникові (Cortinariaceae)

Павутинник (Cortinarius)

Павутинник багряний (Павутинник червонуватий) – Cortinarius purpurascens

 

 

 

 

 

Павутинник багрянистий – Cortinarius subpurpurascens

 

 

 

 

 

Павутинник великий – Cortinarius largus

 

 

 

 

 

Павутинник весняний – Cortinarius vernus

 

 

 

 

 

Павутинник сизо-голубий (Павутинник голубий, Павутинник синюватий) – Cortinarius caerulescens

 

 

 

 

 

Павутинник гострий – Cortinarius acutus

 

 

 

 

 

Павутинник іржавий – Cortinarius subferrugineus

 

 

 

 

 

Павутинник каштановий – Cortinarius castaneus

 

 

 

 

 

Павутинник каштановий слизький – Cortinarius mucosus

 

 

 

 

 

Павутинник коричневий – Cortinarius cinnamomeus

 

 

 

 

 

Павутинник красивозабарвлений – Cortinarius calochrous

 

 

 

 

 

Павутинник криваво-червонуватий – Cortinarius semisanguineus

 

 

 

 

 

Павутинник кривоногий (Павутинник зелено-фіолетовий, Павутинник зелено-коричневий) – Cortinarius scaurus

 

 

 

 

 

Павутинник лілово-коричневий – Cortinarius saturninus

 

 

 

 

 

Павутинник лілуват-пурпурово-коричневий – Cortinarius evernius

 

 

 

 

 

Павутинник мінливий (Павутинник багатоликий) – Cortinarius multiformis

 

 

 

 

 

Павутинник гранатовий – Cortinarius balaustinus

 

 

 

 

 

Павутинник жорсткий – Cortinarius duracinus

 

 

 

 

 

Павутинник козячий – Cortinarius traganus

 

 

 

 

 

Павутинник надломлений – Cortinarius infractus

 

 

 

 

 

Павутинник облямований (Павутинник браслетчастий, Павутинник червоний) – Cortinarius armillatus

 

 

 

 

 

Павутинник переливчастий – Cortinarius vibratilis

 

 

 

 

 

Павутинник піщаноголовий – Cortinarius psammocephalus

 

 

 

 

 

Павутинник плівчастий – Cortinarius paleaceus

 

 

 

 

 

Павутинник покручений – Cortiarius tortuosus

 

 

 

 

 

Павутинник прямий (Паутинник забруднюючий, Павутинник рудий, Павутинник голубоногий) – Cortinarius collinitus

 

 

 

 

 

Павутинник пурпуровий (Павутинник пурпурово-червоний) – Cortinarius purpureus

 

 

 

 

 

Павутинник рудо-бурий (Павутинник рудо-коричневий) – Cortinarius hinnuleus

 

 

 

 

 

Павутинник сизоніжковий – Cortinarius glaucopus

 

 

 

 

 

Павутинник слизовий – Cortinarius mucifluus

 

 

 

 

 

Павутинник темний (Павутинник пахучий) – Cortinarius torvus

 

 

 

 

 

Павутинник темно-бурий (Павутинник темно-коричневий, Павутинник коричневий) – Cortinarius brunneus

 

 

 

 

 

Павутинник темно-синій – Cortinarius cyanites

 

 

 

 

 

Павутинник тріумфальний (Павутинник жовтий) – Cortinarius triumphans

 

 

 

 

 

Павутинник тупий – Cortinarius obtusus

 

 

 

 

 

Павутинник фіолетово-сірий – Cortinarius violaceocinereus

 

 

 

 

 

Павутинник шафрановий – Cortinarius croceus

 

 

 

 

 

Ковпак (Ковпак кольчастий, Розітес блідий) – Cortinarius caperatus

 

 

 

Гігрофорові (Hygrophoraceae)

Гігрофор (Hygrophorus)

Гігрофор жовтувато-білий (Мокриця жовтувато-біла) – Hygrophorus eburneus

 

 

 

 

 

Гігрофор козячий (Гігрофор чорний, Мокриця козяча) – Hygrophorus camarophyllus

 

 

 

 

 

Гігрофор липкий (Мокриця липка) – Hygrophorus limacinus

 

 

 

 

 

Гігрофор оливково-білий (Мокриця оливково-біла, Чорноголовець) – Hygrophorus olivaceoalbum

 

 

 

 

 

Гігрофор пізній (Гігрофор бурий, Мокриця пізня) – Hygrophorus hypothejus

 

 

 

 

 

Гігрофор попелясто-білий (Мокриця попелясто-біла) – Hygrophorus tephroleucus

 

 

 

 

 

Гігрофор сироїжковидний (Мокриця сироїжковидна) – Hygrophorus russula

 

 

 

 

 

Гігрофор слизький (Мокриця слизька) – Hygrophorus gliocyclus

 

 

 

Гіднангієві (Hydnangiaceae)

Лаковиця (Laccaria)

Лаковиця велика (Лаковиця руда, Лакарія велика) – Laccaria proxima

 

 

 

 

 

Лаковиця гнучка (Лакарія гнучка) – Laccaria tortilis

 

 

 

 

 

Лаковиця двоколірна (Лакарія двоколірна) – Laccaria bicolor

 

 

 

 

 

Лаковиця карликова (Лакарія карликова) – Laccaria pumil

 

 

 

 

 

Лаковиця рожева (Лаковиця звичайна, Лаковиця блискуча, Лакарія рожева) – Laccaria laccata

 

 

 

Ентоломові (Entolomataceae)

Ентолома (Entoloma)

Ентолома болотяна – Entoloma elodes

 

 

 

 

 

Ентолома брудно-жовта – Entoloma pleopodium

 

 

 

 

 

Ентолома волога – Entoloma bloxamii

 

 

 

 

 

Ентолома волосистонога – Entoloma hirtipes

 

 

 

 

 

Ентолома волохата – Entoloma jubatum

 

 

 

 

 

Ентолома продавлена (Ентолома сіра) – Entoloma rhodopolium

 

 

 

 

 

Ентолома павутиниста – Entoloma araneosum

 

 

 

 

 

Ентолома рання – Entoloma plebejum

 

 

 

 

 

Ентолома рожевопластинчаста – Entoloma infula

 

 

 

 

 

Ентолома садова (Ентолома щитовидна, Підвишень) – Entoloma clypeatum

 

 

 

 

 

Ентолома Саундерса (Ентолома сріблясто-шовковиста) – Entoloma saundersii

 

 

 

 

 

Ентолома світло-коричнева (Ентолома сепієва) – Entoloma sepium

 

 

 

 

 

Ентолома сосочкова – Entoloma mammosum

 

 

 

 

 

Ентолома шовковиста – Entoloma sericeum

 

 

 

 

Клітопіл (Clitopilus)

Клітопіл крейдяний (Клітопіл чашевидний) – Clitopilus scyphoides

 

 

 

 

 

Клітопіл округлий – Clitopilus caelatus

 

 

 

 

 

Підвишень (Клітопіл сливовий, Івішень) – Clitopilus prunulus

 

 

 

 

Клітопілопсис (Clitopilopsis)

Клітопілопсіс цистидоносний (Родоцибе цистидоносний) – Clitopilopsis hirneola

 

 

 

 

Клітоцелла (Clitocella)

Клітоцелла гірка (Родоцибе гіркий) – Clitocella mundula

 

 

 

Іноцибові (Inocybaceae)

Іноцибе (Inocybe)

Іноцибе волокнистий (Іноцибе потрісканий, Іноцибе гостроверхий, Волоконниця волокниста, Плютка волокниста) – Inocybe rimosa

 

 

 

 

 

Іноцибе волокнисто-волоистий (Волоконниця волокнисто-волосиста, Плютка волокнисто-волосиста) – Inocybe grammata

 

 

 

 

 

Іноцибе гладенький (Волоконниця гладенька, Плютка гладенька) – Inocybe eutheles

 

 

 

 

 

Іноцибе гофрований (Волоконниця гофрована, Плютка гофрована) – Inocybe posterula

 

 

 

 

 

Іноцибе дивний (Іноцибе цікавий, Волоконниця дивна, Плютка дивна) – Inocybe oblectabilis

 

 

 

 

 

Іноцибе земляний (Іноцибе звичайний, Волоконниця земляна, Плютка земляна) – Inocybe geophylla

 

 

 

 

 

Іноцибе зірковоспоровий (Волоконниця зірковоспорова, Плютка зірковоспорова) – Inocybe asterospora

 

 

 

 

 

Іноцибе змішаний (Іноцибе гострокутастий, Волоконниця змішана, Плютка змішана) – Inocybe mixtilis

 

 

 

 

 

Іноцибе капуцина (Волоконниця капуцина, Плютка капуцина) – Inocybe capucina

 

 

 

 

 

Іноцибе коричневолосистий (Волоконниця коричневоволосиста, Плютка коричневоволосиста) – Inocybe fuscidula

 

 

 

 

 

Іноцибе красивоспоровий (Волоконниця красивоспорова, Плютка красивоспорова) – Inocybe calospora

 

 

 

 

 

Іноцибе кучерявий (Волоконниця кучерява, Плютка кучерява) – Inocybe cincinnata

 

 

 

 

 

Іноцибе маленький (Волоконниця маленька, Плютка маленька) – Inocybe petiginosa

 

 

 

 

 

Іноцибе мінливий (Волоконниця мінлива, Плютка мінлива) – Inocybe decipiens

 

 

 

 

 

Іноцибе оливковий (Волоконниця оливкова, Плютка оливкова) – Inocybe dulcamara

 

 

 

 

 

Іноцибе оливково-сірий (Іноцибе зелений, Волоконниця оливково-сіра, Плютка оливково-сіра) – Inocybe corydalina

 

 

 

 

 

Іноцибе оранжево-червонувата (Іноцибе скромний, Волоконниця оранжево-червонувата, Плютка оранжево-червонувата) – Inocybe whitei

 

 

 

 

 

Іноцибе пластівчастий (Волоконниця пластівчаста, Плютка пластівчаста) – Inocybe flocculosa

 

 

 

 

 

Іноцибе пухнастий (Волоконниця пухнаста, Плютка пухнаста) – Inocybe curvipes

 

 

 

 

 

Іноцибе Рене (Волоконниця Рене, Плютка Рене) – Inocybe rennei

 

 

 

 

 

Іноцибе ріпчастий (Волоконниця ріпчаста, Плютка ріпчаста) – Inocybe napipes

 

 

 

 

 

Іноцибе розірванй (Іноцибе повстистий, Волоконниця розірвана, Плютка розірвана) – Inocybe lacera

 

 

 

 

 

Іноцибе слабощетинистий (Волоконниця слабощетиниста, Плютка слабощетиниста) – Inocybe hirtella

 

 

 

 

 

Іноцибе стовбурчасто-шерстистий (Іноцибе стовбурчасто-лускатий, Волоконниця стовбурчасто-щетиста, Плютка стовбурчасто-щетиста) – Inocybe lanuginose

 

 

 

 

 

Іноцибе схожий (Іноцибе умбровий, Волоконниця схожа, Плютка схожа) – Inocybe assimilate

 

 

 

 

 

Іноцибе темний (Волоконниця темна, Плютка темна) – Inocybe obscura

 

 

 

 

 

Іноцибе тіньовий (Волоконниця тіньова, Плютка тіньова) – Inocybe umbratica

 

 

 

 

 

Іноцибе червоно-бурий (Волоконниця червоно-бура, Плютка червоно-бура) – Inocybe cervicolor

 

 

 

 

Крепідот (Crepidotus)

Крепідот мінливий – Crepidotus variabilis

 

 

 

 

 

Крепідот розгорнутий (Крепідот пухнастий) – Crepidotus versutus

 

 

 

 

 

Крепідот сплющений – Crepidotus applanatus

 

 

 

 

Сімоцибе (Simocybe)

Сімоцибе гігрофанна – Simocybe haustellaris

 

 

 

Ліофілові (Lyophyllaceae)

Ліофіл (Calocybe)

Калоцибе коричнювато-сірий (Леофіл коричнювато-сірий) – Calocybe gangraenosa

 

 

 

 

 

Калоцибе травнева (Рядовка травнева, Травневий гриб, Ліофіл травневий) – Calocybe gambosa

 

 

 

 

 

Ліофіл скупчений (Ліофіл груповий, Рядовка скупчена) – Lyophillum decastes

 

 

 

 

 

Ліофіл червоно-коричневий (Калоцибе червоно-коричнева) – Lyophyllum onychinum

 

 

 

 

Тефроцибе (Tephrocybe)

Тефроцибе вонючий (Ліофіл вонючий, Ліофл бридкий) – Tephrocybe rancida

 

 

 

 

 

Тефроцибе обпалений – Tephrocybe ambusta

 

 

 

 

 

Тефроцибе почорнілий (Ліофіл почорнілий) – Tephrocybe atrata

 

 

 

Строфарієві (Strophariaceae)

Агроцибе (Agrocybe)

Агроцибе рання (Полівка рання, Лускатка рання) – Agrocybe praecox

 

 

 

 

Галерина (Galerina)

Галерина мохова – Galerina hypnorum

 

 

 

 

Гімнопіл (Gymnopilus)

Гімнопіл гіркий – Gymnopilus picreus

 

 

 

 

Гіфолома (Hypholoma)

Опеньок несправжній корінастий (Лжеопеньок корінастий, Гіфолома корінаста, Гіфолома смердюча) – Hypholoma radicosum

 

 

 

 

 

Опеньок несправжній сірчано-жовтий (Лжеопеньок сірчано-жовтий, Гіфолома сірчано-жовта) – Hypholoma fasciculare

 

 

 

 

 

Опеньок несправжній цегляно-червоний (Лжеопеньок цегляно-червоний, Гіфолома цегляно-червона, Гіфолома цегляно-оранжева) – Hypholoma lateritium

 

 

 

 

Гебелома (Hebeloma)

Гебелома вуглелюбива – Hebeloma birrus

 

 

 

 

 

Гебелома запашна – Hebeloma sacchariolens

 

 

 

 

 

Гебелома зимова – Hebeloma hiemale

 

 

 

 

 

Гебелома клейка (Валуй несправжній) – Hebeloma crustuliniforme

 

 

 

 

 

Гебелома мінлива – Hebeloma versipelle

 

 

 

 

Геміфоліота (Hemipholiota)

Геміфоліота тополева (Фоліота тополева, Фоліота руйнівна, Лускатка руйнівна, Лускатка тополева) – Hemipholiota populnea

 

 

 

 

Наукорія (Naucoria)

Наукорія гірка (Алнікора гірка) – Naucoria amarescens

 

 

 

 

Кюнероміцес (Kuehneromyces)

Опеньок літній (Опеньок липовий, Кюнероміцес мінливий) – Kuehneromyces mutabilis

 

 

 

 

Протострофарія (Protostropharia)

Протострофарія напівсферична (Кільцевик напівсферичний) – Protostropharia semiglobata

 

 

 

 

Строфарія (Stropharia)

Строфарія зморшкувато-кільцева (Кільцевик зморшкувато-кільцевий) – Stropharia rugosoannulata

 

 

 

 

 

Строфарія корончаста (Кільцевик корончастий, Строфарія руда, Строфарія прикрашена) – Stropharia coronilla

 

 

 

 

 

Строфарія масляниста (Кільцевик маслянистий, Строфарія пофарбована, Строфарія маслянистоблискуча) – Stropharia inuncta

 

 

 

 

 

Строфарія синьо-зелена (Кільцевик синьо-зелений) – Stropharia aeruginosa

 

 

 

 

 

Строфарія чорноспорова (Кільцевик чорноспоровий) – Stropharia melanosperma

 

 

 

Омфалотові (Omphalotaceae)

Омфалот (Omphalotus)

Омфалот оранжево-червоний (Клітоцибе оранжево-червоний) – Omphalotus olearius

 

 

 

 

Гімнопус (Gymnopus)

Гіпнопус водянистий (Колібія водолюбива) – Gymnopus aquosus

 

 

 

 

 

Гімнопус лісолюбивий (Колібія лісолюбива, Опеньок весняний) – Gymnopus dryophillus

 

 

 

 

 

Гімнопус обгорнутий (Колібія обгорнута) – Gymnopus peronatus

 

 

 

 

 

Гімнопус пронизуючий (Мікромфале пронизуюча, Мікромфале щербата) – Gymnopus perforans

 

 

 

 

 

Гімнопус скупчений (Колібія скупчена, Колібія групова) – Gymnopus acervatus

 

 

 

 

 

Гімнопус тичинковидний (Негниючник тичинковидний, Маразмій тичинковидний) – Gymnopus androsaceus

 

 

 

 

Маразміел (Marasmiellus)

Маразміел гарноногий – Marasmiellus vaillantii

 

 

 

 

 

Маразміел гілочковий (Негниючник гілочковий) – Marasmiellus ramealis

 

 

 

 

 

Маразміел триколірний – Marasmiellus tricolor

 

 

 

 

 

Маразміел яскраво-білий – Marasmiellus candidus

 

 

 

 

Родоколібія (Rhodocollybia)

Родоколібія закручена (Колібія закручена) – Rhodocollybia prolixa var.distorta

 

 

 

 

 

Родоколібія масляна (Колібія масляна, Колібія рудувато-сіра) – Rhodocollybia butyracea

 

 

 

 

 

Родоколібія плямиста – Rhodocollybia maculata

 

 

 

 

Часничник (Mycetinis)

Часничник дрібний (Часничник звичайний) – Mycetinis scorodonius

 

 

 

Маразмієві Marasmiaceae)

Маразмій (Marasmius)

Маразмій злаковий – Marasmius graminum

 

 

 

 

 

Маразмій колесовидний (Негниючник колесовидний) – Marasmius rotula

 

 

 

 

 

Маразмій листовий (Негниючник листовий, Негниючник листопадний) – Marasmius epiphyllus

 

 

 

 

 

Опеньок луговий – Marasmius oreades

 

 

 

 

 

Часничник дубовий (Маразмій часниковий) – Marasmius prasiosmus

 

Гастероміцети (Gasteromycetes)

Фаляльні (Phallales)

Веселкові (Phallaceae)

Веселка (Phallus)

Веселка звичайна (Фалус смердючий, Фалус нескромний, Зморшок вонючий) – Phallus impudicus

 

 

Дощовикові (Lycoperdales)

Дощовикові (Lycoperdaceae)

Тарілочниця (Disciseda)

Тарілочниця білосніжно-біла (Дисцизеда білосніжно-біла) – Disciseda candida

 

 

 

 

 

Тарілочниця порхавковидна (Дисцизеда бовістовидна) – Disciseda Bovista

 

 

 

 

Головач (Calvatia)

Головач білосніжно-білий – Calvatia candida

 

 

 

 

 

Головач мішковидний (Калватія мішковидна, Дощовик мішковидний) – Calvatia utriformis

 

 

 

 

 

Головач продовгуватий (Калватія видовжена) – Calvatia excipuliformis

 

 

 

 

Дощовик (Lycoperdon)

Дощовик білий (Лікопердон білий) – Lycoperdon marginatum

 

 

 

 

 

Дощовик грушеподібний (Лікопердон грушоподібний, Порхавка грушоподібна) – Lycoperdon pyriforme

 

 

 

 

 

Дощовик луговий (Васцел луговий, Дощовик польовий) – Lycoperdon pratense

 

 

 

 

 

Дощовик моховий (Лікопердон моховий) – Lycoperdon ericaeum

 

 

 

 

 

Дощовик м’який (Лікопердон м’який) – Lycoperdon molle

 

 

 

 

 

Дощовик справжній (Дощовик їстівний, Дощовик шипуватий, Порхавка) – Lycoperdon perlatum

 

 

 

 

Порхавка (Bovista)

Порхавка свинцево-сіра (Бовіста свинцево-сіра) – Bovista plumbea

 

 

 

 

 

Порхавка чорніюча (Бовіста чорніюча) – Bovista nigrescens

 

 

 

 

 

Порхавка шапкова (Бовіста шапкова) – Bovista pila

 

 

 

 

Бовістелла (Bovistella)

Порхавка укорінена – Bovistella radicata

 

 

 

 

Міценаструм (Mycenastrum)

Міценаструм товстошкірий (Міценастр шкірястий, Дощовик шкірястий, Шкіряк) – Mycenastrum corium

 

 

Меланогастральні (Melanogastrales)

Меланогастерові (Melanogastraceae)

Меланогастер (Melanogaster)

Меланогастер строкатий – Melanogaster variegatus

 

 

Склеродермальні (Sclerodermatales)

Склеродермові (Sclerodermaceae)

Склеродерма (Scleroderma)

Псевдодощовик бородавчастий (Склеродерма бородавчаста) – Scleroderma verrucosum

 

 

 

 

 

Псевдодощовик звичайний (Склеродерма звичайна, Склеродерма цитринова) – Scleroderma citrinum

 

 

 

 

 

Псевдодощовик цибулевидний (Склеродерма цибулевидна) – Scleroderma cepa

 

 

Геастральні (Geastrales)

Зірковичні (Geastraceae)

Зірковик (Geastrum)

Зірковик арочний (Зірковик піднятий, Земляна зірка арочна) – Geastrum fornicatum

 

 

 

 

 

Зірковик бахромчастий (Земляна зірка бахромчаста) – Geastrum fimbriatum

 

 

 

 

 

Зірковик гребінчастий (Земляна зірка гребінчаста) – Geastrum pectinatum

 

 

 

 

 

Зірковик квітковидний – Geastrum floriforme

 

 

 

 

 

Зірковик маленький – Geastrum minimum

 

 

 

 

 

Зірковик пляшковидний (Земляна зірка пляшковидна) – Geastrum lageniforme

 

 

 

Сфероболові (Sphaerobolaceae)

Сферобол (Sphaerobolus)

Сферобол зірчастий – Sphaerobolus stellatus

 

 

Нідуларіальні (Nidulariales)

Гніздівкові (Nidulariaceae)

Нідуларія (Nidularia)

Нідуларія деформована (Нідуларія безформова, Гніздівка деформована) – Nidularia defomis

 

 

 

 

 

Нідуларія подушковидна – Nidularia pulvinate

 

 

Гіменогастральні (Hymenogastrales)

Ризопогонові (Rhizopogonaceae)

Ризопогон (Rhizopogon)

Ризопогон жовтуватий (Трюфель жовтуватий) – Rhizopogon luteolus

 

 

 

 

 

Ризопогон звичайний (Трюфель звичайний) – Rhizopogon vulgaris

 

 

 

 

 

Ризопогон рожевуватий (Трюфель рожевіючий) – Rhizopogon roseolus

 

Сордаріоміцети (Sordariomycetes)

Сордаріальні (Sordariales)

Лазіосферієві (Lasiosphaeriaceae)

Лазіосферія (Lasiosphaeria)

Лазіосферіс жорстковолосистий (Лазіосферія жорстковолосиста) – Lasiosphaeria hirsuta

 

 

 

 

 

Лазіосферія овеча – Lasiosphaeria ovina

 

 

 

 

Рузенія (Ruzenia)

Рузенія спермоїдна – Ruzenia spermoides

 

 

Ксиларіальні (Xylariales)

Ксиларієві (Xylariaceae)

(Xylaria)

Ксиларія багатолика (Ксиларія поліморфна) – Xylaria polymorpha

 

 

 

 

 

Ксиларія гіпоксилон – Xylaria hypoxylon

 

 

 

 

 

Ксиларія довгонога – Xylaria longipes

 

 

 

 

Кречмарія (Kretzchmaria)

Кречмарія спалена (Устуліна спалена, Устуліна звичайна) – Kretzschmaria deusta

 

 

 

 

Поронія (Poronia)

Поронія крапчаста – Poronia punctata

 

 

 

Гіпоксилонові (Hypoxylaceae)

Гіпоксилон (Hypoxylon)

Гіпоксилон темно-бурий – Hypoxylon fuscum

 

Дакриміцети (Dacrymycetes)

Дакриміцетальні (Dacrymycetales)

Дакриміцетові (Dacrymycetaceae)

Дакриміцес (Dacrymyces)

Дакриміцес зникаючий (Дакриміцес краплистий) – Dacrymyces stilatus

 

 

 

 

 

Дакриміцес золотистоспоровий (Дакриміцес пальчастий) – Dacrymyces chrysospermus

 

 

 

 

Калоцера (Calocera)

Калоцера клейка (Калоцера слизиста) – Calocera viscosa

 

 

 

 

 

Калоцера роговидна – Calocera cornea

 

Тремеломіцети (Tremellomycetes)

Тремелальні (Tremellales)

Тремелові (Tremellaceae)

Тремела (Tremella)

Тремела мізковидна (Наемателія мізковидна) – Tremella encephala

 

 

 

 

 

Тремела оранжева (Тремела звивиста) – Tremella mesenterica

Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник Tel: +38 (044) 275-01-88 Електронна пошта: info@zapovidnyk.org.ua