Заповідник Діяльність Офіційні документи Проекти Громадянам Карти ГІС Геоінформаційний портал Флора Фауна Гриби Лишайники Водні об'єкти Контакти Новини Благодійність Відвідування заповідника Дослідницькі інфраструктури Метеорологічні дані ми у facebook t.me/zapovidnyk instagram


Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник
Chornobyl Radiation and Ecological Biosphere Reserve
НОВІ ВИДИ СОВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОГО ЗАПОВІДНИКА

Деякі види сов раніше взагалі не тра­плялися на півночі Київської області, навіть, як залітні. А нині у розташо­ваному в зоні відчуження Чорнобильському заповіднику вони стали гніздитися, причому в доволі значній кількості.

Сова бородата (Strixnebulosa) - рідкісний гніздовий птах Чорнобильського заповідни­ка. Маса її тіла становить до 1,2 кг, довжи­на тіла сягає 64 - 70 см, розмах крил - до 140 см. З усіх 13 видів сов, що трапляються у вітчизняній фауні, своїми розмірами сова бородата дещо поступається лише пугачу. У дорослої сови бородатої верх сірувато-бурий з численними темно-бурими й білуватими пля­мами, дзьоб і райдужна оболонка ока жовті. Під дзьобом є чорна пляма, що нагадує боро­ду. Молодий птах зверху бурий з білуватими поперечними смугами. У цього виду сов дуже вираженим є лицевий диск, котрий є своєрід­ною «візитівкою» сов у цілому.

Вперше в Україні гніздування бородатої сови було виявлено в 1985 р. на теренах По­ліського природного заповідника. Поступово цих сов на гніздуванні побільшало, і вони почали розселятися Поліссям. У Київський області вперше сову бородату було виявле­но на гніздуванні в 2002 р., а в Чорнобиль­ській зоні відчуження ми вперше виявили її у 2003 р. Поки що птаха не виявлено на гніздуванні на Лівобережному Поліссі. Нині в Україні гніздиться від 60 до 110 пар сови бородатої. ЇЇ чисельність дуже залежить від кількості дрібних гризунів. Нині в заповіднику постійно гніздиться від 8 до 12 пар. Якщо рік не «врожайний» на дрібних гризунів, то птахи можуть взагалі не гніздуватися.

Найбільше гніздових птахів зосереджено в західній частині заповідника. На лівому березі річки Прип’ять поки що ці сови не трапля­лися. Як і всі види сов, сова бородата сама гнізд не будує, а займає гнізда хижих птахів біля відкритих заболочених ділянок. Інколи полює й удень. Найчастіше вирощує до чо­тирьох пташенят в одному виводку. Сова є дуже агресивною. Під час обстеження гнізд з пташенятами дорослі птахи атакують дослід­ників й інколи завдають їм серйозних травм.

Сова бородата - осілий і подекуди кочовий птах.

Сичик-горобець (Glaucidiumpasserinum) - рідкісний гніздовий птах Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного запо­відника. За лінійними розмірами він майже такий, як звичайнісінький горобець хатній: завдовжки 15,2 - 17,5 см, розмах крил ста­новить 35 - 39 см. Лише маса в нього може бути вдвічі більшою - 50 - 77 г. Верх буру­ватий зі світлими плямами, низ — білуватий зтемно-бурими поздовжніми рисками. Лице­вий диск у сичика-горобця розвинутий слабо. Очі жовті. Дзьоб світлий. Він є найменшим із видів сов, що трапляються на гніздуванні в лісовій зоні України та Карпатах. Нале­жить до кореального виду, який поширений у тайговій смузі.

Ще на початку XXI ст. сичика-горобця в Чорнобильській зоні відчуження не спостерігали. Вперше цього птаха виявили в Луб’янському лісництві влітку 2009 р., і на той час нам було відомо лише 5 місць пе­ребування птахів. На сьогодні в Чорнобиль­ському заповіднику відомо 27 таких місць. Чисельність птахів на території заповідника може сягати щонайменше 30 пар. Оселяється цей вид сов у стиглих листяних та мішаних лісах біля галявин, перелогів і луків. Сичик є осілим, але в зимовий час деякі дорослі й переважна частина молодих птахів відкочовують на південь. На відміну від багатьох видів сов,сичик-горобець полює не вночі, а з ранку до вечірніх сутінок. Живиться дрібними тваринами - мишоподібними гризунами та дрібним птахами. Якщо сичик виявляє себе вдень голосом або візуально, то його почи­нають переслідувати зграї пташок, які голосно кричать. Тож ця сова полює із засідок, заздалегідь ховаючись від стороннього ока. Гніздиться в дуплах дятлів. Під таким дуплом можна знайти залишки здобичі, що їх самка викидає, вичищаючи гніздо. Перед зимівлею сичики-горобці починають заготовлювати корм - упольованих ними дрібних птахів, мишей, полівок, мідиць - в окремих дуплах. Спокійний і нелякливий за характером сичик-горобець дає змогу фотографу максимально наближатися до нього й робити чудові знімки.

В Україні гніздиться 11 видів сов і ще 2 види є залітними. Із гніздових видів аж 8 потрапили до Червоної книги України через їхню малу чисельність, у т. ч. сова бородата як рідкісний вид і сичик-горобець як вразливий птах. Обидва види перебува­ють під охороною Бернської (Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі) та Вашинг­тонської (Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебува­ють під загрозою зникнення –ConventiononInternationalTradeinEndangeredSpeciesofWildFaunaandFlora$ CITES) міжнародних конвенцій, до яких приєдналася й Україна. Їх також включено до Європейського червоного списку тварин і рослин, які перебувають під загрозою зникнення у світовому масштабі –EuropeanRedListofGloballyThreatenedAnimalsandPlants. Дотримання належного природоохоронного режиму в заповідниках Полісся забезпечило сприятливі умови для певного збільшення площ лісових угідь, де гніздяться ці рідкісні види сов.

 

 

Домашевський С.В., канд. біол. наук, науковий співробітник ЧРЕБЗ для журналу «Біологія і хімія в рідній школі» - 2022 - №1.
Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник Tel: +38 (044) 275-01-88 Електронна пошта: info@zapovidnyk.org.ua